Uudised

Kotuse ülevaade aprill-mai

17. mai 2017, 15:42

Aprillikuu möödus Kotuse-võrgustiku jaoks tõsiselt töiselt. Seejuures on märksõnaP1050995ks jätkuvalt tihe suhtlus paljude osapooltega. Erilisteks hetkedeks aga saame lugeda meeleoluka ja informatiivse infotrükise valmimist ning Valga-Valka piirilaadal võrgustiku müügilettidega säramist. Taas saime ka kokku, et toimunule järele vaadata ja tulevikku kavandada.

Asjad lähevad nagu nad minema peavad. Seejuures kehtib muidugi tõde, et oleks me enne nii targad kui pärast, mis siis vaid viga planeerida. Nii juhtus ka meie trükisega – alaplaneeritud olid selle koostamisele kuluvad töötunnid ja infokoguski – raamatu jagu materjali pidi ära mahtuma vaid mõnele lehele, mis omakorda tähendas kilode kaupa kompromisse. Need asjaolud omakorda põhjustasid muidugi eelarvekriisi meie tillukese mittetulundusühingu pangakontol. Kõik lahenes siiski nagu hea lõpuga muinasjutus, sest appi tõttasid Taheva Valla Külade Selts, Taheva Vallavalitsus, Meelis Saaresalu, MTÜ Parmu Ökoküla, Ööbiku Ürditalu OÜ,  Kaldavere OÜ, Mõniste Vallavalitsus ja Karula Vallavalitsus. Sügav kummardus ja tänu teile, sest infotrükis on just tänu teie hindamatule panusele valmis ja seda ilma sisulise ja vormilise allahindluseta!

Kotuse infovoldik on JPG- ja PDF-kujul kõigile kättesaadav meie veebilehelt. Vaata lähemalt SIIT

Veidi lähemalt ka laadalkäigust. Selleks valmistusime kuu aega Kambas olid käsitöölised ja toidutootjad, kõik meie inimesed!

P1050970Kokku panustas käsitöö- ja toiduleti täitmisele kohaliku toodanguga 10 piirkonnast pärit ettevõtjat ja aktiivset inimest. Laadal käiguga soovisime tutvustada Kotuse koostööpiirkonda ja müüa piirkonnas valminud tooteid. Hindame esimese pääsukese õnnestunuks, saime isegi väikest tulu! Oma panuse andsid laadalettide täitmiseks Taheva Sanatoorium, OÜ Maarjalepp, Pesapuu käsitöö, Niina Hekki, Ene Kaas, Hele Zilmer, Metsavenna talu, Talvi Matus, Karula Mahlad ja Ööbiku Ürditalu. Kauba müümise ja piirkonna tutvustamise võtsid laadapäevadel enda kanda Eve Lillepuu, Ene Kaas, Hele Zilmer, Inge Põder-Männiste, Raido Õis ja Rasmus Onkel. Laadamöllu südameks oli kahtlemata Ene Kaas, kelle varasemad kogemused ja suured teadmised kulusid marjaks ära.

Pilte laadamelust leiab SIIT

Paar päeva tagasi pidasime taas nõu ja kuulasime uut ning huvitavat Külli Eichenbaumi käest. Nimelt sai üksikasjalikult räägitud ja näidatud Vana-Võrumaa märgist ja selle kasutusvõimalustest. Kuna koostöövõrgustikul on peagi läbi saamas oma arenguhüppe projekt, siis ka projektiga seotud tegevust sai arutatud. Kui üks projekt on lõppemas, on mitu veel töös ja üsna mitu asja võtame ette ka päris ilma projektita!

Kotusel on nüüd igasugust vahvat atribuutikat ka. Nt päris oma tempel, millega oma toodete ja tegude ehedust kinnitada. Ja suured (lausa 2*3 m) ning imeliste fotodega  plakatid ka. Just need, mida moodsamal ajal banneriteks kutsutakse. Neid saab nt laadatelgi kujundamiseks kasutada – nii püüame kindlasti edaspidi rohkem pilke ning jääme meelde. Otsige mustika- ja kukeseenemaitselist kotust erinevatelt väliüritustelt!

kotuse 2,5x3m_3kotuse 2,5x3m_3

Eesootavad tegevused:

 • Hiiumaa õppekäik – september 2017, 3 päeva;
 • Osalemine Kotuse nimega ühiselt paaril laadal – 2017 aasta teine pool (nt septembri alguses Tartu Maarja laat, mõni siselaat jõulueelsel ajal);
 • Teenuste disaini koolitus, koolitajaks suurepärane Sille Roomets – 2017 oktoober.
 • 2017 sügis/talv on ees ootamas tööhõive ja ettevõtlikkuse programmi raames turundus- ja sotsiaalmeedia koolitus;
 • Huviliste olemasolul on plaanis läbi viia ka koduköökide nõudeid tutvustav infopäev;
 • Kotuse piirkonna tunnussündmuse kujundamine ja arendamine ning võimalusel ka läbiviimine – 2018 aasta esimene pool;
 • Ühiselt laatadel osalemise jätkamine 2018. aastal;
 • Õppekäik Sibulatee piirkonda, et uurida kollaste raamide mõju ja võimalusi ümbruskonnale – 2018 september.

Loodame, et toomingas sellel aastal ikka õitsema läheb ning suvi pakub Kotuse võrgustiku liikmetele ja sõpradele just parajal määral tööd ja puhkust!

Monika Rogenbaum, Rasmus Onkel

Taheva Vallavalitsus sai toetuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt LEADER-programmi kaudu projektile “Hargla külaplatsi edasiarendamine”

17. mai 2017, 15:14

Taheva Vallavalitsus sai toetuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt LEADER-programmi kaudu projektile “Hargla külaplatsi edasiarendamine”. Hargla Maakultuurimaja vahetusse lähedusse rajatakse tantsuplats, mis varustatakse elektriühenduse ja õuevalgustitega. Platsile pannakse uued pingid ning soetatakse kaks pop-up telki väliürituste korraldamiseks. Toetus projektile on 22 995 eurot, millele lisandub valla omaosalus.

Avalik kirjalik enampakkumine

17. mai 2017, 14:36

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” (Kord).

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 24.05.2017 kella 10:30-ni.

Keskkonnaministri 27.04.2017 käskkirja nr 1-2/17/462, 08.03.2017 käskkirja nr 1-2/17/278, 09.02.2017 käskkirja nr 1-2/17/170 ja 22.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/609 alusel müüakse järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:

 • Valga maakond Taheva vald Laanemetsa küla Oja kinnisasi (77901:001:0178; 1,94 ha; (M)) alghind 3 690.-, tagatisraha 360.-;
 • Valga maakond Taheva vald Laanemetsa küla Farmipõllu kinnisasi (77901:001:0180; 3,1212 ha; (M)) alghind 4 060.-, tagatisraha 400.-;
 • Võru maakond Mõniste vald Kuutsi küla Sireli kinnisasi (49301:001:0192; 0,362 ha; (M)) alghind 830.-, tagatisraha 80.-.

* Sihtotstarved: (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (T) – tootmismaa, (L) – transpordimaa, (M) –maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maa, Üh – ühiskondlike ehitiste maa

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist.
 4. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks enampakkumise teates märgitud summas ja korras ning esitama tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on märgitud nõutud andmed;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maaameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada Maa-ameti kodulehel avaldatud teates toodud vormil. Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:

 1. pakkuja nimi,
 2. pakkuja isikukood või registrikood,
 3. kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress,
 4. dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid,
 5. müügiobjekti nimetus ja katastritunnus,
 6. numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa.
 7. nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
 8. pakkumise tegemise kuupäev;
 9. pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
 10. tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb.
 • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused.
 • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri.
 • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
SEB – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
Nordea Bank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
Danske Bank – EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X).

Makse teostamisel tuleb märkida vastavalt enampakkumise teates avaldatule:

 • Viitenumber 10917051000006;
 • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
 • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus.

 

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult 24.05.2017 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

 

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge “Mitte avada enne 24.05.2017 enampakkumist!”

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 24.05.2017 kell 11:00 Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja Korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta saab täpsemat infot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:

 • müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.
 • muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Taheva valla emadepäeva kontsert-jumalateenistus

17. mai 2017, 14:33

Taheva valla emadepäeva kontsert-jumalateenistusel 14. mail astusid Hargla kirikus üles imekaunite laulude ja sõnaliste etteastetega Hargla Maakultuurimaja naisansambel HARMÕN ja Hargla Kooli lapsed. Säravad hääled ja kaunid esinejad täitsid kogu kiriku ning pakkusid kuulajatele palju rõõmu. Jumalateenistusel teenis õpetaja Vallo Ehasalu ja muusikaline saate eest hoolitses Anne Juzar.
Peale jumalateenistust suunduti üheskoos kultuurimajja kohvile ja tordile.

Õnne emadele ja vanaemadele! Tänu juhendajatele ja korraldajatele!

Hargla Kogudus on samuti tänulik toe eest kõigile, kelle kaasabil on võimalik korda teha juba käesoleval aastal Hargla kiriku põrandad.
EELK Hargla Kogudus kogub jätkuvalt annetusi oma pangakontole nr EE4322000011201006 selgitusega “Annetus kiriku põrandate remondiks”.

Fotoalbumi leiab SIIT

Videokokkuvõtte emadepäeva kontsert-jumalateenistusest leiab SIIT

Võrumaa noorte suvepäevad 2017

17. mai 2017, 14:24

Võrumaa noorte suvepäevadele registreerimine kestab mai lõpuni. Selle aasta suvepäevadel on plaanis palju põnevaid tegevusi, aga kohti on ainult 10-le Mõniste valla noorele ja osad kohad on juba hõivatud. Ennast peavad ära registreerima ka korraldusmeeskonda kuuluvad noored.

Registreerida saab ennast SIIN

Looduskaitsekuu

17. mai 2017, 14:15

Looduskaitsekuu 14.05-5.06

Hoia, mida armastad! 💚

 

Looduskaitsekuu raames kutsume kõiki pöörama erilist tähelepanu meid ümbritsevale. Eesti on Euroopa mõistes pindalalt väike, kuid meie loodus on Euroopas üks rikkamaid.

Kutsume kõiki suuri ja väikseid loodushuvilisi endaga kaasa põnevatele matkadele, mis toimuvad üle Eesti. Vaata ajakava SIIT

 

 

TAGAOTSITAVAD KUUSED

17. mai 2017, 13:42

Mängufilm “Tõde ja õigus” otsib võttekohta – kahe suure kuusega lagendik / karjamaa. Koht võiks ideaalis asuda Rõugest ca 30 minuti sõidu kaugusel.

Iga vihje on oodatud aadressile maria@allfilm.ee või telefonile 5391 5205.

Projekti toetused Taheva vallas

11. mai 2017, 08:38

Taheva Vallavalitsus sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt toetuse määramise otsuse projektile “Mängu-, arvuti-, heli- ja valgustehnika soetamine Taheva valla noorte kasutusse”. Toetuse summa on 6605 eurot, sellele lisandub vallavalitsuse panus 734 eurot. Projekti raames soetatakse tehnikat, mis võimaldab noortel iseseisvalt muusikat ja valgusshowsid luua, video- ja muusikatöötlust teostada, monteerida ja näidata filme, ettekandeid, korraldada erinevaid üritusi. “Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.“

Taheva Valla Külade Selts sai toetuse projektile “Taheva valla külade päeva korraldamine”. Toetuse summa on 2000 eurot. Projekti raames toimub Taheva valla külade päev, mis peetakse 5. augustil Kaldavere turismitalus Korkuna külas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.Taheva Valla Külade Selts sai toetuse projektile “Taheva valla külade päeva korraldamine”. Toetuse summa on 2000 eurot. Projekti raames toimub Taheva valla külade päev, mis peetakse 5. augustil Kaldavere turismitalus Korkuna külas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.