Uudised

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!

26. märts 2017, 15:11

Marek Kiik
Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

 

Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda tavaliselt põlema ei süüta. Päästeameti Lõuna päästekeskusele teeb muret igakevadine lõkkepõletamine, kus ohutusnõuete eiramisel kulu siiski süttib ja põleng levib metsa või hoonetele. Tihti tehakse lõket hoolimata kõvast tuulest, mis sädemed ümbrusele kannab. Kulupõlenguid põhjustab ka hooletu ümberkäimine lahtise tulega, milleks enamasti kulusse visatud kustutamata suitsukoni või tikk.

Süttides levib kulutuli soodsa tuule korral väga kiiresti, vahel lausa mitmes suunas ja selle kustutamine kulutab rohkelt päästjate aega ning ressursse. Kevadisel lõkete põletamise hooajal tekivad olukorrad, kus paljude väljakutsete tõttu on päästjad hõivatud ning nii mõnelegi  õnnetuskohale jõudmine, kus inimesed kiiret abi vajavad, võib seetõttu viibida. Et seda ei juhtuks palume elanikel enda käes oleva elava tule eest tähelepanelikult hoolitseda. Selleks tuletame meelde lõkke tegemise ohutusnõuded:

 • Jälgi, et lõkkekoha vahemaa hoonete, metsa või põlevmaterjali hoiukohani (näit puuriidad) oleks tuleohutuse tagamiseks piisav. Lõket ei tohi teha hoonetele ja põlevmaterjali hoiukohtadele lähemal kui 8 meetrit ja tuleohtlikulajal metsale lähemal kui 20 meetrit.
 • Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega, mis on kuni 5,4 meetrit sekundis (liiguvad puude peenikesed oksad).
 • Lõket tuleb kuni selle ärapõlemiseni valvata.
 • Lõkke juurde peab käeulatusse panna esmased kustutusvahendid: ämber veega, kustutusluuad, veega täidetud voolik või käsikustutid.
 • Lõkkease tuleb ümbritseda mittesüttiva mineraalse pinnasega (muld, liiv, savi, kivid) ja arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Seejuures ongi oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
 • Pea meeles, et lõke ei ole prügi või jäätmete põletamiseks. See saastab keskkonda ning on jäätmete ebaseaduslik käitlemine.
 • Tiheasustusaladel on omavalitsused sageli kehtestanud lisapiiranguid lõkete põletamiseks, mis on kirjas omavalitsuse heakorra või jäätmekäitluse eeskirjades.
 • Enne lahkumist tuleb veenduda, et lõke on kustunud ning uuestisüttimise vältimiseks tasub lõkkease veega üle valada.

Kulupõletamise keelust üleastujaid ja tuleohutusnõuete rikkujaid saavad päästeameti inspektorid karistada rahalise trahviga kuni 1300 eurot. Inspektorite eesmärk ei ole karistamine, vaid soov ära hoida õnnetusi ning kahju keskkonnale. Mõelgem sellele, et põldudel elab hulk väikseid loomakesi, kes silma ei paista ning kulupõlengus surma saavad. Põlengusuits saastab õhku, aga metsa või  hoonetele leviva kulupõlengu tagajärjeks võivad olla väga suured otsesed materiaalsed kahjud.

Eelmisel, 2016. aastal sõitsid päästjad Eestis kulupõlenguid kustutama 1129 korda. Lõuna-Eesti kuues maakonnas käidi kulupõlenguid kustutamas 228 korral. Enamus väljakutsetest leidis aset kevadperioodil aprilli ja maikuus.

Erinevad projektitoetused Taheva vallale

Taheva_valla_vapp_SVG.svg 26. märts 2017, 15:04

Taheva Vallavalitsus on saanud järgmised projektitoetused:

1) Eesti Noorsootöö Keskuselt avatud noortekeskuse projekti „Taheva ja Helme valla noorte omaalgatuse toetamine koostöö ja sportimisvõimaluste kaudu elluviimiseks 1624,21 eurot. Projekti raames korraldatakse võrkpalliturniirid ja jalgpalliturniir ning parkuuriteemaline koolitus.

2) Valgamaa Partnerluskogult projekti „Hargla külaplatsi edasiarendamine“ elluviimiseks 22 995 eurot. Projekti raames rajatakse kultuurimaja juurde tantsuplats, kuhu viiakse ka elektriühendus ning paigaldatakse valgustus. Samuti uuendatakse platsil olevad pingid.

3) Valgamaa Partnerluskogult projekti „Mängu-, arvuti-, heli- ja valgustehnika soetamine Taheva valla noorte kasutusse“ elluviimiseks 6605 eurot. Projekti raames soetatakse erinevat kaasaegset tehnikat, mis annab noortele võimaluse luua iseseisvalt muusikat, valgusshowsid, teostada video- ja muusikatöötlust, monteerida ja näidata filme, ettekandeid, korraldada erinevaid noortele (nt omaloodud muusikaga üritusi, diskosid) ja kogukonnale tervikuna suunatud sündmusi.

4) Rahvakultuuri Keskuselt projekti „Hargla-Karula kihelkonna laste kaheksas võru keele ja kultuuri suvekool“ elluviimiseks 1000 eurot. Seekordne suvekool toimub Taheva vallas Kaldavere turismitalus ning see on täidetud erinevate õppeprogrammide ja meelelahutuslike ettevõtmistega. Suvekooli töökeel on võru keel ning see on suunatud Taheva ja Karula valdade koolide I kooliastme õpilastele.

Taheva Valla Külade Selts on saanud Leaderi programmist toetuse projektile „Hargla küla välitreeningala rajamine“. Toetuse suurus on 7000 eurot. Välitreeningala kogumaksumuseks kujunes hankemenetluse tulemusel 8972 eurot, millele lisandub tänutahvli maksumus. Välitreeningalale paigaldatavad seadmed on järgmised: sõudeseade , ülaselja- ja käelihaste- ning rinna-, õla- ja käelihaste treeningvahend , selja-,tuhara- ja reielihaste treeningvahend, käte-, õlavöötme- ning kõhulihaste treeningvahend , jalalihaste treeningseade. Alale paigaldatakse ka prügikast ja pargipink. Treeningvahendid on valitud keskmisest kuni raske raskusastmeni. Välitreeningala peab vastavalt sõlmitud lepingutele valmima 31. maiks 2017.

Koikküla Külaselts on saanud Leaderi programmist toetuse projektile „Koikküla puhkeala rajamine, II etapp“. Hankemenetluse tulemusel kujunes tööde maksumuseks 20 400 eurot, millest PRIA toetus on 90%. Koikküla puhkeala rajatakse küla südamesse aadressile Keskuse tee 1, Koikküla. Koikküla puhkeala rajamist alustatakse käesolevas projektis piirkonna lastele ja noortele täiendavate vabaaja veetmise võimaluste loomisega. Projekti käigus paigaldatakse selleks ettevalmistatud alale tasakaalurada, võrkpüramiid, kiik, kuusnurkne varjualune, pargipingid, prügikastid. Atraktsioonidele rajatakse liivast turvaaluskate, mis ääristatakse immutatud puitprussiga. Projekti tulemusel on loodud Koikküla kandis uusi eelkõige lastele ja noortele orienteeritud vabaaja veetmisvõimalusi pakkuv välitingimustes asuv ning kõigile kogukonnaliikmetele kättesaadav puhkeala osa.

Valga Maavalitsus otsustas toetada SA Taheva Sanatooriumi projekti “Taheva kogukonna turvaline toimetulek” 421,49 euroga. Sihtasutus lisab projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu. Projekti käigus viiakse erivajadustega inimestele ja eakatele 2017. aasta suvel läbi 8-tunnine turvalisuse koolitus.

Traktorite ülevaatus Mõniste vallas

26. märts 2017, 14:57

Traktorite ülevaatus Mõniste vallas toimub 10. aprillil 2017

 

 • kell 9.00 Mõniste töökoda
 • kell 10.30 Saru ait-kuivati
 • kell 12.00 Tursa, Karisöödi

 

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE JA NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUSE HINNAKIRI

 • Traktori haagis 1-teljeline 10 €
 • Traktori haagis 2-teljeline 15 €
 • Ratastraktor kuni 75 kW 20 €
 • Ratastraktor alates 75kW ja liikurmasin 25 €
 • Määratud ülevaatuskohast kojukutse 5 €
 • Eriväljakutse 20 €

 

OÜ Kagu-Sell
telefon 78 20 520
ulevaatus@kagusell.ee

Liikluse piiramine kohalikel teedel (Mõniste vallas)

26. märts 2017, 14:55

Mõniste valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 24.03.2017 liikluspiirang mootorsõidukile, mille registrimass on üle 8 tonni. Vastavad keelumärgid 313a (Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga) on paigaldatud alljärgnevatele teedele:

 • Tiitsa – Sinesaare tee nr 4930061
 • Tikuti tee nr 4930008
 • Mõniste – Luhtu tee nr 4930003
 • Ura – Sarapuu tee nr 4930060.

Nimetatud teedel võib vajaduse tekkimisel üle 8 tonni registrimassiga mootorsõidukitega liigelda vallavalitsuse loal. Liikluskeelu alase loa taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale.“

AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokite puhul rakendatakse erisust, mille puhul ei ole liikluskeelu alase loa taotlemine vajalik.

Väle Jänes 2017

välekas a1 ver 1 26. märts 2017, 14:37

8. aprillil kell 9.15, ühisstart kell 11.00, Otepää looduspargi keskuse juures “Väle Jänes 2017″

 

Kaitseliidu Valgamaa malev ja Valgamaa tervisenõukogu kutsuvad Sind osa saama kaasahaarvast matkamängust!

 

Võistlusjuhendi leiad siit lingilt: Väle Jänes 2017 võistlusjuhend

Lapsevanema kooskõlastulehe siit lingilt: väle jänes lapsevanema kooskõlastus 08.04.2017

 

Kõigi osalejate vahel loositakse välja palju erinevaid loosiauhindu! Peaauhinnaks jalgratas Calssic Legend 20.

Tule tee oma südamele pai!

 

Registreerimine kuni 3. aprillini!

 

Lisainfo ja registreerimine:

Kaimo Vahtra – 514 6384 või kaimo.vahtra@kaitseliit.ee

Jaanika Niklus – 517 5765 või jaanika.niklus@kaitseliit.ee

 

Haanjamaad tutvustav konverents “Haanjamaa pärandmaastikud jutustavad”

22. märts 2017, 17:56

13. ja 14. aprillil toimub Võrus Haanjamaad tutvustav konverents “Haanjamaa pärandmaastikud jutustavad”.

Konverents on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada saada, kuidas on Haanjamaa maastik tekkinud ja kujunenud ning kes siin elavad ja on elanud.

 • 13. aprillil on päeval ettekanded Võru Kandles ja õhtul mõttevahetus Kavadi järve kaldal Haanimiihhi lõkketule paistel.
 • 14. aprillil toimub ekskursioon pärandmaastikel, kus maastikud nägijatele oma lugusid jutustavad.

Päevakavast ja esinejatest annab ülevaate konverentsi koduleht, kustkaudu käib ka konverentsile registreerumine. Kodu lehe leiab SIIT

Konverentsi korraldab Keskkonnaamet, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Liikluspiirangu kehtestamine

15. märts 2017, 18:20

Karula Vallavalitsuse 14. märtsi 2017 korraldusega nr 34 „Liikluspiirangu kehtestamine” on kehtestatud liikluspiirang „Massi piirang 7 tonni” Karula vallas Kaagjärve külas Kaagjärve-Loigu, Kuimetu-Allmäe, Põllu-Pritsu ja Koopamäe-Londi teedel.

Teavitus seoses laste eluohtlike mängudega

15. märts 2017, 18:10

Head lapsevanemad ja õpetajad!

Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või vigastavad ennast. Sõiduteedel mängitav mäng “Jookse voi sure” sisu on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee, kogudes iga filmitud “etteaste” eest punkte. Sotsiaalmeedia vahendusel levivatest mängudest on üks ohtlikumaid “Sinine Vaal”, “Blue Whale” voi „Синий кит”. Mängus osalemine on laste jaoks lihtne – sotsiaalmeedias tuleb postitada teemaviide #bluewhale, #iminthegame või midagi sarnast. Seejarel võtab võõras inimene teemaviite postitanud lapsega ühendust. Võõras suhtleb lapsega interneti teel ning läbi hirmu ja ähvardamiste kontrollib tema käitumist. Lapsele antakse ülesandeid, kus ta peab end vigastama, täitma ohtlikke ülesandeid voi ärkama öösel, et vaadata häiriva sisuga videoid. Tavaliselt kästakse noorel lõigata voi kriimustada kaele voi jalale sinivaala kuju.

Lapsevanemad, palun jälgige, millega teie laps arvutis voi nutiseadmes tegeleb. Pöörake tähelepanu sellele, kas lapsele on tekkinud kahtlustäratavaid haavu või vigastusi ning küsige nende tekkimise kohta. Õpetajad, pöörake tähelepanu laste muutunud käitumistele või nähtavatele vigastustele. Kui kahtlustate, et laps on sattunud mängu ja vajab abi, tuleb temaga rääkida ohtudest ning teavitada koolipsühholoogi, sotsiaaltöötajat, lastekaitsetöötajat või politseid. Samuti võib abivajavast lapsest teada anda lasteabitelefonil 116 111. Spetsialistid teavad, kuidas kõige oskuslikumalt olukorrale reageerida ning oskavad anda nõu ja soovitusi. Palun näidake hoolivust ja tundke huvi laste tegemiste vastu. Tundes huvi laste tegemiste ja sotsiaalmeedias suhtlemise vastu ning olles hooliv ja osavõtlik, saame säästa laste tervist ja elu. Ohumärkide ilmnemisel tuleb säilitada rahu ning olla lapsele toeks keerukast olukorrast väljatulemisel.

Miks me ohtlikkest mängudest räägime? Usume, et teades ja tundes võimalikke ohtusid – eluohtlike mängude sisu ja kuidas neid mängitakse, oskate ohuolukordi ara tunda ja neile õigel ajal reageerida, tekitamata ebavajalikku huvi laste seas. Nii on teil võimalus sekkuda ja raske tagajärg ara hoida.

Tähelepanelikkust soovides,
Eve Liblik
lastekaitse osakonna juhataja
Sotsiaalkindlustusamet
Eve.Liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee
640 8110

Andero Sepp veebikonstaabel
Politsei- ja Piirivalveamet
andero.sepp@politsei.ee
730 8867

Mõniste noortekeskuse lahtiolekuajad on vaheajal muutunud

Mõniste ANK lahtiolekuajad muutunud 15. märts 2017, 17:39

TÄHELEPANU!

Vaheajal on noortekeskuse lahtiolek muutunud!

Noortekeskus on lahti järgmiselt:

 • ESMASPÄEV, 20. MÄRTS – kell 12.00 – 17.00;
 • TEISIPÄEV, 21.MÄRTS (noorkoka kursus) – avatud kella 17.00st
 • NELJAPÄEV, 23. MÄRTS (vanemate klubi) – 17.00-19.00 (NOORTELE SEL PÄEVAL SULETUD)
 • REEDE, 24. MÄRTS – kell 11.00 – 15.00