Vald korraldab lumetõrjet kohalikel ja erateedel ning valla hallatavate asutuste territooriumitel ja vajalikes parkimiskohtades. Seda tehes on aluseks järgmised tingimused*:

  • Lume paksus teel võib olla kuni 10 cm (kohev lumi) või 5 cm (märg lumi), lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt. 
  • Lumetõrjuja on kohustatud lükkama lahti juurdepääsuteed. Sisehoovides ei ole lumetõrjuja kohustatud hoovi puhastama rohkem kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks, kuid ainult juhul, kui hoov on vastavalt tähistatud. Juurdepääsuteede omanikud peavad puhastama teeservad takistustest. 
  • Ilupõõsad, puuistikud, kivid soovitame tähistada sellisel viisil, et nende nähtavus oleks tagatud ka pimedal ajal hoolimata lumekihi paksusest (nt postid helkurribadega). 
  • Kortermajade vahelised alad puhastatakse vastavalt võimalusele.

* Alus: majandus- ja taristusministri 14. juuli 2015. a määrus nr 92 „Tee seisundinõuded”.

Lumetõrjetööde alustamiseks annavad korralduse piirkondade haldusspetsialistid, neilt saab ka sellekohast infot. Omanik, kes ei soovi lumetõrjet oma juurdepääsuteel, peab sellest teada andma oma piirkonna haldusspetsialistile:

  • Haanja ja Misso piirkond – Jüri Kukk (5301 7901);
  • Mõniste ja Varstu piirkond – Martin Hütsi (529 5247);
  • Rõuge piirkond – Olev Mõttus (505 3143).

Sel hooajal on piirkondade lumetõrjujad järgmised:

Misso ja Haanja piirkond – haldusspetsialist Jüri Kukk (tel 514 5313)
Piirkond Ettevõte Esindaja
Misso alevik Arcel Metall OÜ Armo Raag
Hino piirkond Arcel Metall OÜ Armo Raag
Tsiistre piirkond Arcel Metall OÜ Armo Raag
Jaanimäe piirkond Olev Toots Tootsi talu Olev Toots
Uue-Saaluse, Mallika piirkond Volli Kuklase FIE Volli Kuklase
Mäe-Suhka, Holdi, Pressi piirkond Arcel Metall OÜ Armo Raag
Haanja, Plaani piirkond Olev Toots Tootsi talu Olev Toots
Piipsemäe, Tuuka, Hulaku piirkond OÜ Haanja Turist Uno Kons
Käänu, Murati, Kuklase, Sarise piirkond OÜ Tamp Jörgen Varik
Raagi, Palli, Mustahamba piirkond Järeve veisekasvatustalu Lembit Morel
Ruusmäe, Luutsniku, Pillardi, Kilomani piirkond Loyde OÜ Helju Trumm

 

Rõuge piirkond – haldusspetsialist Olev Mõttus (tel 505 3143)
Piirkond Ettevõte Esindaja
Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokõmäe, Hallimäe, Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Utessuu, Tallima, Tsutsu, Liivakupalu piirkond  

Misso Savitööstus OÜ

 

Lauri Luts

 

Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Kahrila- Mustahamba, Nursi, Hansi, Kaku, Pugeõstu piirkond

FIE Jüri Pruus Jüri Pruus
 

Nursi, Lükkä, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu piirkond

Misso Savitööstus OÜ Lauri Luts
 

Sikalaanõ, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu, Riitsilla, Villiksaarõ, Viru piirkond

Kauhur Grupp OÜ Eimar Hallop
 

Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomõoru, Viitina, Soemõisa, Kavõldi piirkond

Trimerol OÜ Indrek Soots
 

Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellämäe, Mikita, Pärlijõe, Vanamõisa piirkond

Trimerol OÜ Indrek Soots
 

Viitina, Mõõlu, Muduri, Järvekülä, Ortumäe, Haki, Savioru, Karba, Pulli,½ Rõuge alevik, Jaanipeebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Nogu, Taudsa, Sandisuu, Möldri, Võru mnt piirkond

Sulevimägi OÜ Elar Kutsar
½ Rõuge alevik, Hinu, Väiku-Ruuga, Ruuksu, Hurda Rõuge Kommunaalteenus OÜ Uno Orgla

 

Varstu ja Mõniste piirkond – haldusspetsialist Martin Hütsi (tel 529 5247)
Piirkond Ettevõte Esindaja
½Varstu alevik, Vana- Roosa, Punsa, Raudsepa, Liguri,
Harjuküla,
Tagakolga, Metemetsa, Hintsiko, Laurimäe,
Lüütsepa piirkond
GrainEst OÜ Rauno Parv
½Varstu alevik, Soolätte, Krabi, Paganamaa, Mõniste, Hüti, Tundu,
Parmupalu, Vastse-Roosa piirkond
Pargi Agro OÜ Priit Niilus
Matsi, Kangsti, Kõrgepalu, Metstaga, Pähni piirkond Silver Tammemägi Silver Tammemägi
Saru, Sakurgi, Koemetsa, Singa, Hürova, Kallaste piirkond Haavistu Teenus OÜ Madis Kängsep
Karisöödi, Kuutsi, Peebu, Tiitsa, Tursa, Villike piirkond Haavistu Teenus OÜ Madis Kängsep

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee