13.-15. septembril toimub Valga linnas ja vallas Lõuna Maakaitseringkonna suurõppus SIBUL 2019, milles osalevad kõik Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad.

 

Suurõppus SIBUL võtab kokku Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. Kuna sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, siis toimub valdav osa õppusest Valga linnas.

Õppuse stsenaariumi kohaselt on Valga linna elutähtsad punktid hõivanud meile mittesõbraliku riigi üksused ning Kaitseliidu üksuste ülesanne on ala vastasest puhastada.

Valga linnas keskendutakse õppuse käigus erinevate hoonete hõivamisele ja siinkohal on Kaitseliit tänulik linnaelanikele mõistva suhtumise eest.

Õppuse aktiivne tegevus algab laupäeva, 14. septembri hommikul Valga linna suunduvatel maanteedel Hummuli, Jõgeveste, Kaagjärve, Laatre, Tsirguliina ja Sooru piirkonnas.

Õppuste käigus üritavad vastasmeeskonnad üksuste saabumist takistada ning maanteedel korraldatakse varitsusi. Eelmainitu tõttu võib nimetatud teelõikudel esineda lühiajalisi liiklusseisakuid ning Kaitseliit palub juhtidel olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldajate juhiseid. Kaitseliidu üksused liiguvad maanteedel kolonnides, turvalisuse huvides palutakse võimalusel vältida sõitmist kolonnis olevate masinate vahel.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi, helistada telefonil 112 või SIBUL 2019 infotelefonil 5918 7170.

Kaitseliit tänab kaaskodanike kannatlikkuse eest. Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.

Kui aga tekib küsimusi õppuse SIBUL 2019 kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks meiliaadressil sibul.tartu@kaitseliit.ee või telefonil 5918 7170.