Valga vallas, Valga linnas asub jäätmejaam aadressil Võru tn 109c, mis on avatud eriolukorrast tingituna E-R kl 11.00-17.00 ning L kell 9.00-14.00.

Valga linnas asuvas jäätmejaamas on võimalik eraisikutel muu hulgas tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud suurjäätmeid. Samuti saab jäätmejaama tasuta üle anda rehve, elektroonikaseadmeid ning kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid

Valga valla territooriumil on aga kohti, mis jäävad jäätmejaamast kaugemale. Võimaldamaks nendele piirkondadele mugavat suurjäätmete ära andmise võimalust on vallavalitsus otsustanud sarnaselt eelnevatele aastatele, korraldada valla kaugemates piirkondades suurjäätmete kogumisringi. Suurjäätmete kogumisringi raames saavad eraisikud tasuta anda kodumajapidamistes tekkinud vana mööblit (diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, kardinapuud, jms). Antud kogumisringi käigus ei saa tasuta ära anda ehitus- ja lammutusjäätmeid ega ohtlikke jäätmeid (eterniit). Suurjäätmete kogumismahutisse on keelatud panna muid jäätmeid.

Suurjäätmete kogumine leiab aset ajavahemikul 22.05.2020– 24.05.2020. Suurjäätmete kogumiskohta on paigaldatud konteinerid kuhu valla elanikud saavad oma suurjäätmed ära viia. Palume suurjäätmete toomisest teavitada eelnevalt piirkonna kontaktisikuid. Juhul, kui kontaktisikutega mingil põhjusel kohtakti ei õnnestu saada, palume pöörduda keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni poole tel. 5860 1328  anni.teetsmann@valga.ee Suurjäätmete kogumiskohad asuvad:

  • Taheva teeninduspiirkonnas Hargla külas (koolimaja juures) Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee
  • Taheva teeninduspiirkonnas Koikkküla külas (lasteaia juures) Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee
  • Tõlliste teeninduspiirkonnas Tsirguliinas alevikus (koolimaja juures). Kontakt: Siim Kattai tel 5306 8933 e-post: siim.kattai@valga.ee
  • Tõlliste teeninduspiirkonnas Laatre alevikus. Kontakt: Siim Kattai tel 5306 8933 e-post: siim.kattai@valga.ee
  • Õru teeninduspiirkonnas Õru alevikus. Kontakt: Andres Saarep tel. 767 9297 e-post: andres.saarep@valga.ee
  • Karula teeninduspiirkonnas Lüllemäe külas (raamatukogu juures). Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee
  • Karula teeninduspiirkonnas Kaagjärve külas (kaupluse juures). Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee

Toimetame üheskoos keskkonna nimel ja kodukoha puhtuse heaolu silmas pidades.

 

Foto: Suurjäätmed jäätmejaamas/Valga Vallavalitsus

Allikas: www.valga.ee