Rõuge valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel on järgmised objektid:

 • Vana-Roosa kalmistu väravad;
 • Madalseikluspargi rajamine Viitina mõisaparki;
 • Karisöödi pargi kõlakoja esine plats;
 • Välijõusaal Mõniste piirkonda.

 

Tee oma valik ja mine anna oma hääled VOLISe keskkonnas 30. augustist 5. septembrini!

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Rõuge valla elanikud, igaühel on kuni kolm häält.

Hääletamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart, Mobiili-ID või Smart ID ning PIN koodid. Hääletamisel saab abi vallamajast ja teenuskeskustest, arvutite kasutamise võimalus on ka valla raamatukogudes.

NB! Seoses koroonaviiruse leviku ja kehtivate piirangutega soovitame enne vallamaja või teenuskeskuste külastamist oma tulekust ette teatada (Rõuge vallavalitsuse ametnike kontaktandmed).

 

 

Vana-Roosa kalmistu väravad

Kogukonna elanike soovil edastame piirkonna kolme mittetulundusühingu poolt Rõuge valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse idee restaureerida Vana-Roosa kalmistu (muinsuskaitse mälestise reg nr 5738) peaväravad. Alustama peaks väravapostide restaureerimisest, hiljem tuleks valmistada väravad ja tulevikus taastada ka kalmistu teepoolne aed, kuna aiapostid on enamjaolt olemas. Olemasolevate väravapostide restaureerimine tagab nende säilimise ja aitab parandada kalmistu üldmuljet.

Vana-Roosa kalmistu on muljetavaldavalt pikaajalise traditsiooniga matmispaik, kus puhkab mitmeid põlvkondi nii ümberkaudsetest piirkondadest kui ka kaugemalt. Surnuaia vanema osa hauaplatsid on tekkinud mitu sajandit tagasi. Kalmistu eristub oma hooldatud välimuse poolest teistest omataolistest – meil kannab selle eest hoolt äärmiselt tubli ja motiveeritud surnuaiavaht Ilmar Udsu, kelle töö tulemused on leidnud ära märkimist maakonnalehe veergudel ja teda on tunnustatud Rõuge valla 2019. aasta keskkonnatähe tiitliga. Paikkonna inimestel säilinud tugev traditsioon perekonna matmispaiku korras hoida.

Kalmistu hoolitsetud üldilme taustal torkavad eriti teravalt silma teepoolse peavärava ajahambast puretud postisambad ja piirdeaiast jäänud hooldamata postid. Peavärav on nähtav kõigile möödasõitjatele, sedakaudu viiakse oma viimsele puhkeplatsile kõik lahkunud. Nagu uks elamisse, nii on ka kalmistule avanev värav esmamulje loojaks ning peaks seetõttu korda tehtud saama.

Projekti kontaktisik: Malle Vissel (mallevissel@gmail.com, 5380 0616)  

HÄÄLETAMA!

 

 

 

Madalseikluspargi rajamine Viitina mõisaparki

  

Madalseikluspargid on oma olemuselt nagu mänguväljakud, aga mõeldud palju laiemale ringkonnale. Kuigi oluliseks eesmärgiks oleks noori õue meelitada, siis tegelikult leiavad madalseikluspargis tegevust väiksed lapsed ja miks ka mitte täiskasvanud. Seikluspargi väljakud on väga arendavad. Sealsed atraktsioonid toetavad kehalist arengut, keha tugevust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kuna seiklusparkides leiavad tegevust igas vanuses inimesed, siis on need ka suurepärased kohad, kus perega koos aega veeta. Selliseid võimalusi võiks igal pool rohkem olla, sest taolisi kohti otsivad ka möödasõitvad turistid (eriti lastega reisivad turistid).

Oluline on ka märkida, et taolised madalseikluspargid on täiesti ohutud, sest kogu tegevus toimub madalal kõrgusel. Lisaks rajatakse madalseikluspargid võimalikult loodussäästlikult ja puid kahjustamata. Antud projekt lookski Rõuge valda juurde ühe võimaluse, kuidas noori rohkem õue meelitada.

Miks just Viitina mõisapark? 

Viitina mõisapark on väga ilus ning sümboolne koht Rõuge vallas. Seal on kõrged puud, mille vahele on hea parki rajada. Paljud möödujad teevad pargis ja järve ääres peatuse (eriti suvisel ajal), seikluspark muudaks peatuse veelgi sisukamaks. Viitinas puudub suurematele lastele (noortele) mõeldud mänguväljak või tegevuspaik. Lisaks on kogukonna ja omavahelise suhtluse hoidmise eesmärgil väga vajalik, et igas Rõuge valla külas oleks noortele mingi tegevuspaik, mis võimaldab erinevates kohtades põnevalt aega veeta. See tihendab ka külade omavahelist suhtlust ja läbikäimist.

Täpsemaks asukohaks oleks mõisapargis pisikeste laste mänguväljaku ja korvpalli platsi kõrval olev ala:

Projekti kontaktisik: Ede Pähn (edepahn@gmail.com)

HÄÄLETAMA!

 

 

 

Karisöödi pargi kõlakoja esine plats

Karisöödi park asub imeilusa Peeri jõe sopis, jõest on kanaliga eraldatud saareke, millel on Mõniste metskonna poolt rajatud kõlakoda koos tantsuplatsi ja pinkidega.

Karisöödi pargi kasutus on olnud viimastel aastatel suhteliselt väike. Hiilgeaegadel toimus seal Mõniste Päkapikumaa ning Mõniste Rahvamaja korraldas erinevaid kultuuriüritusi. 

Karisöödi pargi maa-ala kuulub täna Rõuge vallale, tegemist on looduskaitsealuse pargiga. Mõniste valla ajal on koostatud ka pargi arendusplaan ning hoolduskava.

Karisöödi park on oluline looduskaitse seisukohast, see pakub huvi loodussõpradele. Samuti on koht oluline kohalikule kogukonnale kokkusaamiskohana ning laiemalt annab korrastatud park võimaluse korraldada erinevaid kultuuriüritusi.

24.07.21 korraldasime pargis heakorratalgud, kuhu tuli kokku 27 osalejat. Koristasime saarekese rämpsust ja lammutasime pehkinud tantsuplatsi. 

 

20.08.2021 planeeritud ürituse Juuripiten Mehkamaalt lükkasime edasi, kuna avalikele ürituste külastajatele kehtestatud nõuete kontrollimine on Karisöödis väga probleemne. Ideed me maha ei mata ning järgmisel suvel kutsume külla meie kandist pärit inimesed, kelle saavutuste üle oleme uhked. Siitkandist on pärit ooperilaulja, filmi stsenarist ja režissöör, moekunstnik, kirjanik, kunstnik, sportlasi jne. Ka tantsumuusikat teevad kohalikud muusikud. Jaanuaris 2022 korraldame Mõniste päkapikkude kokkusaamise, esimene päkapikumaa toimus 25 aastat tagasi. Oleme mõelnud ka muinastulede öö peale.

Meie väga suur soov on Karisöödi park taas ellu äratada.

Projekti kontaktisik: Katrin Roop (katrin.roop@gmail.com)

HÄÄLETAMA!

 

 

Välijõusaal Mõniste piirkonda

Eesmärgiks on rajada välijõusaal (treeningvahendid õues kasutamiseks) avalikuks kasutamiseks Mõniste piirkonda Kuutsi külla, Kooli kinnistule minispordiväljaku kõrvale. Välijõusaalis oleks kuus treeningvahendit erinevate lihasgruppide treenimiseks. Välijõusaali saaksid kasutada kõik spordihuvilised, eeskätt aga piirkonna inimesed ning kooli ja lasteaia lapsed.

Välijõusaal moodustaks koos miniarena’ga, Kuutsipalu terviseraja ja kooli spordiväljakuga ühtse kompleksi, kus spordiharrastajatel oleks mugav treenida. Praegu on kooli spordiväljak ja miniarena avalikult aktiivselt kasutuses. Välijõusaal toetab Rõuge valla järgmisi arengueesmärke (Rõuge valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2019–2023+):

 • Haridusasutuste õuealade ja mänguväljakute arendamine;
 • Erinevate spordialade harrastamiseks võimaluste loomine;
 • Välijõusaalide rajamine;
 • Multifunktsionaalsete väljakute loomine;
 • Tervisespordi propageerimine;
 • Välispordirajatiste arendamine kõigis valla piirkondades);
 • Külaelu taristu arendamine 
 • Rõuge valla elanike tervisekäitumise parandamiseks eelduste loomine ja tervisespordi edendamine.

Objekti rajamine mitmekesistaks kohalike elanike, lasteaia ja koolilaste sportimistingimusi, parendaks Mõniste piirkonna elukeskkonna tingimusi.

Projekti kontaktisik: Maarika Niidumaa (maarika@kuutsi.edu.ee)

HÄÄLETAMA!

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee