Alates 12. oktoobrist tuleb Läti Vabariigi piiri ületamisel täita elektrooniline ankeet. Samast kuupäevast tehakse see aadressil covidpass.lv kättesaadavaks igas nutiseadmes. See tähendab, et isikul, kes siseneb Läti Vabariiki 11. oktoobril kuni kella 23.59, tuleb veel täita paberankeet, mille eest nagu praegugi hoolitsevad reisijatevedajad. 12. oktoobri saabudes on kättesaadav juba koduleht covidpass.lv, ning isikud, kes ületavad Läti Vabariigi piiri, peavad kindlasti ankeedi täitma ja saadud QR koodi piirivalvuritele esitama.
 

Valka kihelkonna ja Valga valla registreeritud elanikud peavad elektroonilise ankeedi esitama üks kord 30 päeva jooksul. Valitsuse otsus näeb ette, et ka isikud, kes iga päev suunduvad naaberriiki tööle või õppeasutusse, tuleb antud ankeet täita kord 30 päeva jooksul.

Ankeet tuleb täita mitte varem kui 48 tundi enne Läti Vabariigi piiri ületamist ning infosüsteemi tuleb sisestada järgmine teave:

1. isikuandmed:

 • nimi (nimed);
 • perekonnanimi;
 • isikukood;
 • sünnikuupäev, kui isikule pole väljastatud isikukoodi;

2. reisidokumendi andmed:

 • liik;
 • number;
 • välja andnud riik;

3. isiku reisimisest Lätti:

 • riiki sisenemise kuupäev ja kellaaeg;
 • riiki sisenemise viis (õhusõiduk, veetransport, buss, rong või muu);
 • reisi number (marsruut) ja istekoha (kajuti, vaguni) number, kui saabutakse õhusõiduki, veetranspordi, bussi või rongiga;
 • kas isik on Lätti saabunud tööreisile;
 • kas isik ületab Läti riigi piiri transiidi eesmärgil;
 • järgmine riik, kuhu isik suundub, kui ületab Läti riigi piiri transiidi eesmärgil.

4. isiku viibimisest teises riigis (teistes riikides) viimase 14 päeva jooksul:

 • riik;
 • kuupäev, mil isik lahkus riigist;

5. isiku kontaktinfo:

 • telefon;
 • e-posti aadress;
 • elukoha (viibimiskoha) aadress Lätis, kus isik on kättesaadav, kui isik peab viibima eneseisolatsioonis.

Iga täisealine isik peab antud dokumendi täitma eraldi, alaealise puhul täidavad selle tema vanemad või seaduslikud eestkostjad.

Pärast ankeedi täitmist saab riiki siseneja isikustatud QR-koodi, mis tõendab andmete esitamist. Juhuks, kui QR-kood kaotatakse, on kodulehele loodud funktsioon koodi uueks taotlemiseks e-posti aadressi sisestamisel.

Ankeedil esitatud andmed antakse automaatselt üle korrakaitseasutustele – Läti Politseile (Valsts policija, VP), Läti Piirivalvele (Valsts robežsardze, VRS) ning Haiguste profülaktika- ja kontrollikeskusele (Slimību profilakses un kontroles centrs, SPKC). Isikuandmeid säilitatakse 30 päeva eesmärgiga kasutada saadud infot epidemioloogilise ohutuse ja lähikontaktsete jälgitavuse tagamiseks. 30 päeva möödudes kustutatakse isikuandmed automaatselt.

Läti Vabariigi Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna materjali põhjal koostas teate Ivo Leitis, Valka kihelkonnaduuma avalike suhete juht.

 

Allikas: www.valga.ee