Keskkonnaministri käskkirjadega on otsustanud põlumajanduslikuks kasutamiseks anda avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud enampakkumisteates. Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.   Karula vallas enampakkumisel üks kinnisasi: Valga maakond Karula vald Kaagjärve küla Pargipõllu kinnisasi (28901:003:0035; 3,61 ha; kasutusala pindala 3,41 ha; (M)) alghind 327.-, tagatisraha 81.-