Valga Vallavalitsusele on võimalik tähtajaga 22. august 2022 esitada projektitoetuse taotlus:
• kogukonna arendamiseks;
• kultuuritegevuseks;
• spordiürituse korraldamiseks.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.

Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektitoetuste kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/projektitoetus

Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele spordiürituste korraldamiseks. Info spordiürituse korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

Kontaktid:
Kogukonna arengu projektide kontaktisik on Marika Muru, marika.muru@valga.ee.
Kultuuritegevuse projektide kontaktisik on Janeli Nielson, janeli.nielson@valga.ee.
Spordiürituste korraldustoetuste projektide kontaktisik on Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Allikas ja foto: Valga valla Facebook´i seinalt