SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud meetme “Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes”, mille raames toetatakse kodukompostrite ja konteinerite soetamist.
 
Valga Vallavalitsus on ette valmistamas projekti taotlust soetamaks Valga valla eramajaomanikele biolagunevate köögi ja söögijäätmete (sekka võib panna ka haljastusjäätmeid) kiirkompostreid ning kogumiskonteinereid. Selleks, et koostada asjakohane taotlus, mis vastaks ka Valga valla elanike vajadustele, palume leida kuni 10 minutit ja vastata küsimustikule SIIN
 
Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine. See tähendab, et edaspidi peab olema kõigil inimestel ja ettevõtetel võimalus biojäätmeid, eelkõige köögi- ja sööklajäätmeid, jäätmevedajale eraldi üle anda. Ligi kolmandiku eestlaste segaolmejäätmetest moodustavad aga biojäätmed. Biojäätmete sisaldus teiste jäätmete seas muudab aga nende edasise käitluse ning ringlussevõtu väga keeruliseks, kui mitte võimatuks. Seetõttu on väga tähtis koguda biojäätmeid liigiti. Lisaks on oluline biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda, kuna neist on võimalik toota näiteks väetavat komposti ning seeläbi suunata toitained tagasi ringlusse.
 
Ootame Teie vastuseid ja mõtteid kuni 05.10.2021.
 
 
Allikas: www.valga.ee