Pärimuskultuuri auhinna eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse.  Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuuri alast tegevust. Varasematel aastatel on teiste hulgas pälvinud pärimuskultuuri auhinna ka näiteks Ants Taul. Kandidaate saab esitada 20. maini 2016 e-posti aadressil  info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Pärimuskultuuri auhinnafondi suurus on 1000 eurot ning selle väljaandmine saab teoks tänu Eesti Rahvuskultuuri Fondile. Auhinnasaajad kuulutatakse välja rahvusvahelise pärimuspeo Baltica avamisel 22. juunil 2016 Moostes. Lisateave: http://www.folkloorinoukogu.ee/Parimuskultuuri_fond_1594 Pärimuskultuuri alase infoga kursis olemiseks külasta ka Folkloorinõukogu Facebooki lehte või liitu kuukirjaga! Laura Liinat

Eesti Folkloorinõukogu / CIOFF® Estonia
teabejuht