Taheva Vallavalitsus on saanud järgmised projektitoetused:

1) Eesti Noorsootöö Keskuselt avatud noortekeskuse projekti „Taheva ja Helme valla noorte omaalgatuse toetamine koostöö ja sportimisvõimaluste kaudu elluviimiseks 1624,21 eurot. Projekti raames korraldatakse võrkpalliturniirid ja jalgpalliturniir ning parkuuriteemaline koolitus.

2) Valgamaa Partnerluskogult projekti „Hargla külaplatsi edasiarendamine“ elluviimiseks 22 995 eurot. Projekti raames rajatakse kultuurimaja juurde tantsuplats, kuhu viiakse ka elektriühendus ning paigaldatakse valgustus. Samuti uuendatakse platsil olevad pingid.

3) Valgamaa Partnerluskogult projekti „Mängu-, arvuti-, heli- ja valgustehnika soetamine Taheva valla noorte kasutusse“ elluviimiseks 6605 eurot. Projekti raames soetatakse erinevat kaasaegset tehnikat, mis annab noortele võimaluse luua iseseisvalt muusikat, valgusshowsid, teostada video- ja muusikatöötlust, monteerida ja näidata filme, ettekandeid, korraldada erinevaid noortele (nt omaloodud muusikaga üritusi, diskosid) ja kogukonnale tervikuna suunatud sündmusi.

4) Rahvakultuuri Keskuselt projekti „Hargla-Karula kihelkonna laste kaheksas võru keele ja kultuuri suvekool“ elluviimiseks 1000 eurot. Seekordne suvekool toimub Taheva vallas Kaldavere turismitalus ning see on täidetud erinevate õppeprogrammide ja meelelahutuslike ettevõtmistega. Suvekooli töökeel on võru keel ning see on suunatud Taheva ja Karula valdade koolide I kooliastme õpilastele.

Taheva Valla Külade Selts on saanud Leaderi programmist toetuse projektile „Hargla küla välitreeningala rajamine“. Toetuse suurus on 7000 eurot. Välitreeningala kogumaksumuseks kujunes hankemenetluse tulemusel 8972 eurot, millele lisandub tänutahvli maksumus. Välitreeningalale paigaldatavad seadmed on järgmised: sõudeseade , ülaselja- ja käelihaste- ning rinna-, õla- ja käelihaste treeningvahend , selja-,tuhara- ja reielihaste treeningvahend, käte-, õlavöötme- ning kõhulihaste treeningvahend , jalalihaste treeningseade. Alale paigaldatakse ka prügikast ja pargipink. Treeningvahendid on valitud keskmisest kuni raske raskusastmeni. Välitreeningala peab vastavalt sõlmitud lepingutele valmima 31. maiks 2017.

Koikküla Külaselts on saanud Leaderi programmist toetuse projektile „Koikküla puhkeala rajamine, II etapp“. Hankemenetluse tulemusel kujunes tööde maksumuseks 20 400 eurot, millest PRIA toetus on 90%. Koikküla puhkeala rajatakse küla südamesse aadressile Keskuse tee 1, Koikküla. Koikküla puhkeala rajamist alustatakse käesolevas projektis piirkonna lastele ja noortele täiendavate vabaaja veetmise võimaluste loomisega. Projekti käigus paigaldatakse selleks ettevalmistatud alale tasakaalurada, võrkpüramiid, kiik, kuusnurkne varjualune, pargipingid, prügikastid. Atraktsioonidele rajatakse liivast turvaaluskate, mis ääristatakse immutatud puitprussiga. Projekti tulemusel on loodud Koikküla kandis uusi eelkõige lastele ja noortele orienteeritud vabaaja veetmisvõimalusi pakkuv välitingimustes asuv ning kõigile kogukonnaliikmetele kättesaadav puhkeala osa.

Valga Maavalitsus otsustas toetada SA Taheva Sanatooriumi projekti “Taheva kogukonna turvaline toimetulek” 421,49 euroga. Sihtasutus lisab projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu. Projekti käigus viiakse erivajadustega inimestele ja eakatele 2017. aasta suvel läbi 8-tunnine turvalisuse koolitus.