SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Valgamaa Omvalitsuste Liit viivad ellu projekti „Eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates”. Projekti raames saavad eterniidijäätmeid ära anda 2018. aastal registreerunud jäätmevaldajad, kellega võtab ühendust hankemenetluses edukaks tunnistatud pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS. Eterniidijäätmeid kogutakse käesoleva projekti raames 97 majapidamisest.

Projekti raames on kavandatud koguda umbes 231 tonni eterniidijäätmeid, iga kogutud tonni eest makstakse vedajale 140,40 eurot (koos käibemaksuga). Projekti planeeritud kogumaksumus on 33 264 eurot, milles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus on kuni 29 937 eurot ja kohalike omavalitsuste panus kokku 3327 eurot. Täpsed kogused ja summad selguvad kogumisringide järgselt, kui igas vallas kogutud eterniit kaalutakse.

Majapidamised, mis vooru registreerunud ei ole, ei saa eterniidijäätmeid hetkel tasuta üle anda. Eterniidijäätmeid saab tasu eest (84 eur/t) üle anda Valga jäätmejaamas. Valga jäätmejaam on avatud E kl 9.00-15.00, T, K suletud, N-R kl 12.00-20.00, L-P kl 9.00-15.00.

Kogumisringide ja -punktidega seotud ajaplaan: