Rõuge Vallavolikogu algatas 21. jaanuari 2020 otsusega nr 1-3/4 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmise.

Ühinemislepingu muudatus seisneb ühinemislepingu punkti 8.2.1. muutmises. 

Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 22. jaanuarist 2020 kuni 11. veebruarini 2020 Rõuge vallamajas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik), raamatukogudes ja valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 11. veebruariks 2020 kirjalikult e-posti aadressile vald@rauge.ee või posti teel Rõuge Vallavalitsusele (aadress Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201, Võru maakond).

 

Allikas: rouge.kovtp.ee