2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on Rõuge vallas lõppenud ja on selgunud toetuste saajad. Info kõigi toetuse saajate kohta: rauge.ee/hajaasustuse-programm-2021

Sel aastal laekus vallale kokku 93 taotlust, nõuetele vastas neist 88. Kokku taotleti 88 taotluse peale toetust kogusummas 294 740,77 eurot. 

Nõuetele vastavaid taotlusi hindas komisjon ning moodustus pingerivi, mille põhjal toetati kokku 43 toetuse taotlust. 45 taotlejat jäid paraku n-ö joone alla, sest toetuseks eraldatud raha sai otsa. Riik ja vallavalitsus toetavad erinevaidhajaasutsuse projekte meie vallas sel aastal kokku 141 399,90 euroga. 

Julgustame kõiki, kes sel aastal rahaliste vahendite ammendumise tõttu toetuseta jäid, aasta pärast uuesti taotlema!

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee