Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitati sel aastal 10 taotlust ning kõik esitatud projektid saavad rahastuse. 1.Toetuse saaja: Aigar Alliksoo Projekti nimetus ja tegevus: Kuutsi küla Liisa talu kanalisatsioonisüsteem Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 531,71 eurot ja omafinantseering 278,29 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 14 2. Toetuse saaja: Heinar Kond Projekti nimetus ja tegevus: kanalisatsioonisüsteemi ehitus Kõõvistu kinnistule Saru külas Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2300 eurot ja omafinantseering 1150 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes:15 3. Toetuse saaja: Harry Kasak Projekti nimetus ja tegevus: Pelsi talu veesüsteemide rekonstrueerimine Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2104,80 eurot ja omafinantseering 1052,4 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 5 4. Toetuse saaja: Tarvi Kendaru Projekti nimetus ja tegevus: Veetrassi uuendus ja hüdrofoori paigaldus Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 930 eurot ja omafinantseering 470 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 12 5. Toetuse saaja: Leili Saar Projekti nimetus ja tegevus: Veesüsteemide ehitus ja kaevu puhastamine Lahese kinnistul Singa külas Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 853 eurot ja omafinantseering 426,29 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes:12 6. Toetuse saaja: Andrus Valge Projekti nimetus ja tegevus: Hürova küla, Aiste talu juurdepääsutee kuivendamine, parandamine ja tee laiend auto ümber keeramiseks Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1920,1 eurot ja omafinantseering 959,9 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 15 7. Toetuse saaja: Tarvi Kendaru Projekti nimetus ja tegevus: Kanalisatsiooni rajamine, Tamme talu Parmupalu küla Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1880 eurot ja omafinantseering 940 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 12 8. Toetuse saaja: Lembit Kängsep Projekti nimetus ja tegevus: Haavistu taluelamu kanalisatsioon Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 788,44 eurot ja omafinantseering 394,22 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 6 9. Toetuse saaja: Leili Saar Projekti nimetus ja tegevus: Kanalisatsioonisüsteemi ehitus Laheste kinnistul Singa külas Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2346,25 eurot ja omafinantseering 1172,95 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 12 10. Toetuse saaja: Helgi Liiv Projekti nimetus ja tegevus: Lepassaare juurdepääsutee Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2428,8 eurot ja omafinantseering 1214 eurot Planeeritav projekti kestus kuudes: 15