1. Toetuse saaja: Rein Kala Projekti nimetus : Veepuhastusseadmete muretsemine Marjamäe talu, Koemetsa küla, Mõniste vald, Võrumaa ja puhastusseadmete paigaldamine. Toetuse suurus: 917,91 eurot. 2. Toetuse saaja: Aino Murula Projekti nimetus: Kase üksuse veesüsteemide rajamine ja kaevu puhastus. Toetuse suurus: 1077,39 eurot 3. Toetuse saaja: Märten Mõttus Projekti nimetus:“Vana Mati talu puurkaev“ Puurkaevu ehitus ja veetrassi rajamine Vana-Mati kinnistule Mõniste valla Sakurgi külas. Toetuse suurus: 4480,00 eurot 4. Toetuse saaja: Peeter Tamm Projekti nimetus: Kolgamäe, Kuutsi küla, Mõniste vald hajaasustuse veeprogramm. Toetuse suurus: 5036,25 eurot 5. Toetuse saaja: Lehte Piir Projekti nimetus: Soodla talu veesüsteemide ehitus. Toetuse suurus: 4660,00 eurot