Viienda Hindätiidmise-avvuhinna saab viis võru keele ja meele hoidjat

Viiendat korda tunnustab Võro Instituut koos Võru- ja Põlvamaa arenduskeskustega Vana-Võromaa lasteaedu, koole ja asutusi-ettevõtteid, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.

Hindätiidmise auhinna saavad tänavu Hargla Lasteaed-Põhikool, Kuldre lasteaed Sipsik, Tallinna Võru Selts, MTÜ Folgisellide Selts ja Puiga võrukeelse näitemängupäeva korraldaja Helve Ruul.

Auhinna saajad selgitas 4-liikmeline hindamiskogu koosseisus Rainer Kuuba (Võro Instituut), Kristi Vals (SA Võrumaa Arenduskeskus), Pille Kaarsalu (Põlva lasteaed Pihlapuu) ja Andres Määr (SA Põlvamaa Arenduskeskus).

Auhinnaks on Vana-Võromaa sümboolikaga kirjatud tänukiri ja meene (pildil), millele lisandub väike sihtotstarbeline preemiaraha Rahvakultuuri Keskuselt.

 

2020. aasta Hindätiidmise avvuhinna laureaatide lühitutvustused

Hargla Kool

Hargla Lasteaed-Põhikoolis saavad võru keele õpet nii lasteaia- kui koolilapsed. Keelepesa rühm tegutseb 2011. aastast, seda juhendab Hele
Zilmer. Koolis toimuvad 2016. aastast alates kahes rühmas võru keele ja muusikatunnid, neid viivad läbi Lea Radsin ja Urve Sulev. Õpetajate
juhendamisel on Hargla õpilased varmalt jõudnud nii Adsoni-nimelisele luule- kui Jaigi-nimelisele jutupäevale, samuti Puiga võrukeelsele
näitemängupäevale. Mitmeid aastaid on Hargla kool koos Lüllemäe Põhikooliga korraldanud suviseid uma keele ja kultuuri laagreid, samuti
on Hele Zilmer olnud korduvalt kasvataja võru keele laagris Karilatsis.

Kuldre lasteaed Sipsik

Kuldre lasteaia Sipsik Rõõmupisikute liitrühmas (3-5-aastased) on keelepesa 2011. aastast alates. Ühel päeval nädalas võru keeles tegutsevad
lapsed on osalenud Uma Peol ja näitemängu-ettevõtmistel. Üks tublimaid võrukeelse ja –meelse tegevuse eestvõtjaid on muusikaõpetaja Linda Kapp. Käesolevast õppeaastast käiakse üksteisel külas Lusti lasteaia Kakukeste rühmaga, mille lapsed õpivad samuti oma kohalikku keelt. Võru keele ja kultuuri õpet toetab kogu kollektiiv – see on väärtus mitte ainult ühe rühma õpetajate, vaid kogu lasteaia jaoks.

 

Võrukeelse näitemängupäeva korraldaja Helve Ruul

Puiga Põhikooli õpetaja Helve Ruuli eestvõttel on korraldatud 19 võrukeelset näitemängupäeva. Puigale on nende aastakümnete jooksul ühel varakevadisel päeval kogunenud sadu õpilasi võru keeles näitlema – on olnud kordi, kus etendus 12 teatritükki ühel näitemängupäeval. Selle teoks saamise eest on hoolt kandnud ühtehoidev näitemängupäeva korraldusmeeskond. Näitemängupäev sai alguse 1999. aastal Puiga rahvamaja toonase juhataja Külli Vijardi eestvõttel.

Tallinna Võru Selts

Tänavu aprillis 30. aastaseks saava seltsi põhisihiks on võru keele ja võru meele hoitmine Eesti pealinnas, koondades sealseid Võromaa juurtega inimesi. Seltsi tegevused jagunevad laias laastus kolmeks: lauluansambel Liiso, näitering Tungõl ja käsitööring. Tallinna Võru Seltsi liikmed on aastaid usinalt osalenud Kaika suveülikoolis, Uma Peol, Võru folkloorifestivalil jms, samuti on käinud nad ka väismaal omas keeles laulmas. Oluliseks ettevõtmiseks on kõiksugused seltsi korraldatud üritused, kus kohtutakse nii Võrumaal kui mujal Eestis elavate huvitavate võrokestega. Seltsi peaeestvõtjad on Tea Nopri ja Külli Müürsepp.

 

MTÜ Folgisellide Selts

2006. aastal loodud MTÜ Folgisellide Seltsi juured on 1999. aastal alguse saanud rahvamuusikatöötluse festivali ”Mooste elohelü” korraldusmeeskonnas. Festival on algusest peale kantud ideest tutvustada kohalikku kultuuri rahvamuusika kaudu, populariserides seda tänapäeva inimesi kõnetaval moel. Festivali peasündmuseks on ühe kindla Vana-Võromaa rahvalaulu või pilliloo töötlemine võistluskontserdist osavõtjate poolt. Festivalist osavõtjad on pärit nii Vana-Võromaalt, mujalt Eestist kui välismaalt, seega tutvustab see
rahvamuusikaettevõtmine Vana-Võromaa kultuuri ja keelt nii tervele Eestile kui ka välismaalastele. Suur osa Folgisellide liikmeist on ise aktiivsed muusikud, laulavad erinevates ansamblites, esitavad ja propageerivad ka võrokeelseid laule. XXI Mooste Elohelü on tänavu kavas 22.-23. mail Mooste Mõisas. MTÜ Folgisellide Seltsi tegevtuumikusse kuuluvad Ülo Needo, Liivi Tamm, Triinu Laan, Urmas Kalla jt.