Hargla Kool võtab alates 20.04.2015 tööle lasteaiaõpetaja abi. Töökoht asub Koikkülas. Tööpäev algab ja lõpeb Hargla külas, kuna see on seotud bussilaste saatmisega. Palume oma CV saata e-posti aadressile jutakond@gmail.com hiljemalt 03.04.2015. Täpsem info Juta Kondilt telefonil 5346 1955, e-post jutakond@gmail.com.