Ootame kõiki lapsi, keda huvitavad mängud, õueskäigud, matkad, seiklused, ja pärimuskultuur!

 

Kui Teil on soov oma laps sügisel Hargla Kooli Gaia klassi õppima panna, palume saata hiljemalt 09.06.2020 sellekohane kiri aadressile jutakond@gmail.com, kus märkida ära lapse nimi, sünniaeg, vanema kontakttelefon, ning e-posti aadress. Avaldusi võetakse vastu kuni 29.08.2020.

Klassijuhataja ja kooliga on võimalik tutvuda kokkuleppel jandramolder81@gmail.com