Hea Elu Farm on keskkonnasõbralik ja sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtmine, mille üheks eesmärgiks on koguda enda ümber mõnus kogukond, keda ühendab armastus parima kvaliteediga puhtas keskkonnas kasvanud oma maa toidu vastu.

Hea Elu Farmis asub ka Taheva Toiduait, kus kohalikud kogukonna liikmed saavad kogukonnateenusena hoiustada oma toiduvarusid.

Taheva Toiduaida – kohaliku tooraine säilitamiseks heade tingimustega ruumid turvalises ja lihtsasti ligipääsetavas kogukonna jaoks keskse asukohaga kohas, mis suurendavad kohaliku kogukonna kohaliku tooraine tarbimist, vähendavad kohaliku kõrge kvaliteediga toidu raisku minemist ning suurendavad kogukonna toiduga kindlustatust luues hädaolukordade puhuks toiduvaru – loomist on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused