Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) otsustasid toetada Hargla kooliperet ja külarahvast 20 000 kanada dollari ehk 12 500 euroga. Selle eest rajatakse 2021. aasta kevadeks mängu- ja vaba aja veetmise väljak Hargla kooli juurde.  Kanada toetust vahendab Taheva Valla Külade Selts, kes tegeleb projekteerimise, ehituslike lubade ja asjaajamisküsimustega.

Hargla väikest kogukonnakooli on arendatud järjepidevalt. Praegusel ajal mahuvad iidsesse koolimajja ka lasteaialapsed, külaraamatukogu ja selles on kabinet piirkonna sotsiaaltöötajal. Noortega maha peetud mõttetalgutel on tõdetud siiski, et arenguruumi on looduslikult kaunil ja hoolitsetud kooli õuealal. Hargla Kooli direktori Juta Kondi sõnul avaldasid õpilased soovi, et õues võiksid olla välilauatenniselaud, jalgratta hoidmise koht, turnimisala, kiiged ja liumägi. „Noorte ja laste soovidele vastav õueala motiveerib neid senisest rohkem aega veetma värskes õhus. Kooli territoorium ei ole piiratud ja õueatraktsioone on võimalik kasutada ka koolivaheaegadel ning koolivälisel ajal“, selgitas direktor.

Hargla Kooli õpilase Rainer Truksi noortepärane seisukoht on, et õuealale on noorte jaoks vahvaid võimalusi vaja, kuna noored saavad siis kulutada oma üleliigset energiat mänguväljakul, mitte teiste noorte peal. „Atraktsioone saab kasutada ka kehalise kasvatuse tundides kehaliste võimete – jõud, vastupidavus, koordinatsioon, tasakaal – arendamiseks“, täiendab teda Hargla Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Urve Naha.

„Meil on hea meel, et saame kaasa aidata Hargla küla lastele mängu- ja vaba aja veetmise väljaku loomisega, et lapsed saaksid rohkem aega veeta värskes ôhus.  Ootame tagasisidet, kuidas lastele ja noortele mänguväljak meeldib“, teatasid pisikese Kagu-Eesti küla Hargla Kanada toetajate esindajad Ellen Leivat ja Lydia Kadai.

Piirkondlik arendusorganisatsioon Taheva Valla Külade Selts toetuse vahendajana tänab Kanada-Eesti ühisorganisatsiooni hinnalise abi eest südamest. Seltsi juhatuse liige Monika Rogenbaum rõhutab, et koostöö ja ettevõtlikkus Taheva piirkonnas on toonud pealinnast kaugesse maakohta häid tulemusi ning avardanud kohapealseid võimalusi. „Kogukond teeb tõesti väga palju vabatahtlikku tööd, aktiivselt kirjutatakse projekte ja otsitakse rahastusvõimalusi. Oleme uhked oma kodukoha üle ja töötame igapäevaselt eesmärgistatult selle nimel, et talud oleksid rahvast täis ning elukeskkond ning võimalused siin metsatagusel maal ei kahvatuks linnatulede kõrval“, ütles Rogenbaum.