Hooandja keskkonnas ootab annetajate toetusi projekt Mõniste-Ritsiku kiriku peasissepääsu restaureerimise 2. etapp | Hooandja.

Kuigi kirikuhoone peasissepääs on osaliselt restaureeritud, on selle varikatus avariilises seisus. Tuleb remontida peasissepääsu plekk-katus, asendada osa katuseplekist, taastada plekiosa ornamendid ja osaliselt asendada pehkinud fassaadilauad. Tööde kogumaksumus on umbes 2500 eurot, ligikaudu pool sellest on 2021 detsembri seisuga annetajate abil kogutud.

Kiriku praegune seis ja teostatud remonditööd

Tänu 1930. aastal tehtud hoone remondile ja 1987. a. sovhoosi toetatud katuse osalisele uuendamisele säilib kirikuhoone rahuldavas seisukorras. 2017. aastal vahetati akende veeplekid ja renoveeriti vundamendi hüdroisolatsioon. Need olid hädavajalikud tööd, et vähendada ilmastiku lagundavat mõju auväärsele puukirikule.
 
2018. aasta juunis loodi MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad, mille eesmärk on säilitada auväärne sakraalhoone tulevastele põlvedele.
 
2019. aasta kevadel renoveeriti Johannes Kõpu nimelise Eesti Kapitali toetusel kiriku mõlemad ristid.
 
2019. aasta maikuus taastati lagunev trepiosa kirikuhoone pikemal küljel. Seda tööd rahastasid Hooandja kaudu annetajad, töid finantseeris ka Rõuge vald.
 
2019. aasta septembris (samuti Rõuge valla ja annetajate toetusel) renoveeriti kirikuhoone elektrisüsteem: paigaldati uus elektrikilp ja ökonoomne sms-kontrolleriga juhitav elektriküte.
 
2019. aasta sügisel asendasime Hooandja annetajate toetusel pehkinud aknaümbrislauad ja puitornamendid. 2020. aasta suvel renoveeriti ja värviti üle Johannes Kõpu nimelise Eesti Kapitali osalisel toetusel kirikuhoone kõik aknad.
 
2021. aastal alustasime Hooandja annetuste toetusel kirikuhoone peasissepääsu renoveerimist: valatud on uus betoontrepp, restaureeritud on varikatuse tugipostid, ehisdetailid ja puitornamendid. 2021 sügisel alustasime trepikäsipuude paigaldamist hoone mõlemale sissepääsule.
 
Lisainfot vaata kiriku kodulehelt.