23. maist 2022 on avatud võimalus taotleda toetust huvitegevuse toetusfondist. Taotluste esitamise tähtaeg on esmaspäev, 6. juuni 2022. 

Toetust saab küsida olemasolevate huvihariduse ja huvitegevuse ringide edasiarendamiseks või uute huvihariduse ja huvitegevuse ringide käivitamiseks.

Taotlejaks saab olla Valga vallas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus või Valga Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegeleb noortega vanuses 7–19 eluaastat (kaasa arvatud).

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • majandusaasta aruanne on esitatud seadusest tulenevaks tähtajaks;
  • äriregistri andmetel puudub kustutamishoiatus;
  • puudub ajatamata riiklik maksuvõlg;
  • ei ole saanud toetust kehtivast Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast;
  • tähtaegselt on esitanud aruanne eelmisel perioodil eraldatud fondi toetuste kasutamise kohta.

Tutvu Huvitegevuse toetusfondi kasutamise korraga https://www.riigiteataja.ee/akt/413052022003

Taotlusvormi saad alla laadida siit

Taotlused tuleb saata e-posti aadressile valga@valga.ee

Kontaktisik: Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee, 5301 1787

 

Allikas: www.valga.ee