Valga vald osales projektis „Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides“. Projekti eesmärgiks oli suurendada valmisolekut rakendada üldhariduskoolides kaasava hariduse põhimõtteid.

Kaasava hariduse põhimõttel saab haridusliku erivajadusega (HEV) õpilane omandada haridust kodukohajärgses üldhariduskoolis ja võimalusel tavaklassis. Projekti kaudu soetatud vahendite ja ehitustööde kaudu on valla koolidele loodud paremad võimalused õpilastele, kes tulenevalt nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest vajavad tavakoolis eriõppe korraldust või spetsiaalseid õppevahendeid.

Asevallavanem Mati Kikkas ning projektijuht, endine valla haridusspetsialist Ivi Tigane, tundsid rõõmu selle üle, et vaatamata keerulisele aastale said kõik projekti tegevused edukalt teostatud.

Teostatud tööd ja tegevused koolides:

Tsirguliina Kool soetas HEV õppijatele õppematerjale ja abivahendeid. „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning keskendumisraskustega õpilased vajavad teistest erinevaid õppimistingimusi, et nende igapäevane toimetulek õppetöös oleks toetatud,“ rõhutas Tsirguliina kooli direktor Aive Aru-Raidsalu. Lisaks vahenditele on HEV õpilastel nüüd sisukamateks ja aktiivsemateks vahetundideks rohkem tegevusi.

Valga Põhikooli visiooniks on iga õpilase arendamise toetamine ning projekti toel soetati HEV õppijatele õppematerjale, abivahendeid ning lisaks väikevahendeid. Väikevahendite abil on võimalik õpet senisest enam individualiseerida ning rikastada. Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov märkis, et „soetatud robootikakomplektid on head motivatsiooni tõstjatena: need on atraktiivsed, arvestavad eakohasust, lihvivad peenmotoorika oskusi ning toetavad keskendumisvõime ja loovuse arengut.“

Põhikool sai projekti toel ka 32 tahvelarvutit. Tahvelarvutid on kasutusel erinevates kooliastmetes. Erinevate HEV õpilasi toetavate rakenduste abil saab täiendada õpilaste igapäevast õppetööd. Tahvelarvutid on abiks ka muu koduse keelega õppijale. Valga Põhikoolis õpib üle 20 protsendi muu koduse keelega õpilast.

Hargla Koolis teostati projekti raames ümberehitustöid. Muusikaklassi tekitati HEV õpilastele avaram liikumisruum statsionaarse lava eemaldamisega. Ehitustööde käigus kohandati toimetuleku õppekava õpilaste jaoks, kes vajavad tugispetsialistide teenust, ümber kolm klassiruumi. „Varasemalt töötasid tugispetsialistid lastega ruumides, mis parasjagu vabad olid. Üks ruumidest oli varasemalt juba kohandatud laoruumist klassiruumiks, kuid selleks, et seda saaks kasutada, oli vaja nõuetekohast valgustust. Ka oli ruumidel väga halb heliisolatsioon – see vajas täiustamist -, lisaks muutsid põrandad abivahendiga liikumise raskeks,“ kirjeldas õppetingimusi Hargla Kooli direktor Juta Kond. Ruumide kohendamisega loodi keskendumishäirega lastele vajalikud tingimused.

Lüllemäe Põhikoolil puudus ratastooliga ligipääsu võimalus. Projekti abil rajati kaldteed koolimaja ja söökla treppidele ning invatualettruum. Projekti kõige nähtavama osa moodustas tualettruumide remont, omavalitsus oli eraldanud vahendeid ümberehituseks juba 2019. aastal. Lisaks uuendati kooli ventilatsioonisüsteemi. „Koos projekti rahastusega sai ära tehtud suur hulk kriitilisi töid, mis on meie õpikeskkonda oluliselt parandanud,“ märkis Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits.

Kokkuvõtteks:

Valga vald taotles vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvooru meetmest “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”. Projekti kogumaksumuseks kujunes 113 287 eurot, millest valla omaosalus oli 15 protsent