Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143 , mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhindudes terviseameti soovitustest palume järgida Lüllemäe Kultuurimajas alljärgnevaid käitumisjuhised alates 18.maist:

  • Huviringides tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust.
  • Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist. Maski kandmine on vabatahtlik.
  • Tuulutame ruume enne ja pärast osalejate saabumist ja lahkumist.
  • Igal võimalusel hoiame sotsiaalset distantsi, järgime 2+2 reeglit.
  • Jälgime, et korraga viibiks üldkasutatavates ruumides võimalikult vähe inimesi.
  • Osalejatel palume saabuda majja vahetult enne oma ringitegevuse algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
  • Lapsevanemad liiguvad majas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni.
  • Soovitame lapsevanematel ja juhendajatel vältida otsekontakte ning suhelda ringijuhendajate jm. ametiisikutega pigem telefoni vm. sidevahendite teel.
  • Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus koju saata.
  • Kasutame kindlasti vahetusjalanõusid!

Nimetatud reeglid kuuluvad ülevaatamisele ja korrigeerimisele jooksvalt lähtuvalt terviseameti, vabariigi valitsuse või kohaliku omavalitsuse juhistest ning avalikustatakse vähemalt 3 päeva enne kehtima hakkamist Lüllemäe Kultuurimaja FB lehel ning paberkandjal infotahvlil.

Alus juhataja kk.nr.6 ,15.05.2020.a.