Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemislepingu ja lepingu lisade avalik väljapanek toimub perioodil 10.–30. oktoober 2016. Lepinguga ja selle lisadega saab Taheva vallas tutvuda aadressil www.taheva.ee, Hargla Maakultuurimajas, Koikküla Raamatukogus ja Taheva vallamajas.

  Ühinemislepinguga on lisaks veebiversioonile võimalik tutvuda: Valga Linnavalitsuses Valga Keskraamatukogus Karula Vallavalitsuses Lüllemäe raamatukogus Kaagjärve raamatukogus Taheva Vallavalitsuses Koikküla raamatukogus Hargla raamatukogus Hargla Maakultuurimajas Tõlliste Vallavalitsuses Tsirguliina raamatukogus Laatre raamatukogus Sooru raamatukogus Tagula raamatukogus Õru Vallavalitsuses Õru raamatukogus   Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. oktoober 2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult: e-posti aadressidel: valgalv@valgalv.ee, vald@tolliste.ee, karula@karula.ee, info@taheva.ee ning info@oeruvv.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid menetleb ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon.