Tööülesanded: Lastekaitsetöötaja tööülesanded on põhjalikumalt kirjeldatud esialgses ametijuhendis.   
Nõuded kandidaadile: 1. Vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele (ATS § 14). 2. Ametikohale vastav kõrgharidus või keskeriharidus. 3. Eesti keele oskus kõrgtasemel. 4. Hea arvutikasutamise oskus ja oskus töötada andmebaasidega. 5. Hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, algatusvõime, loovus, pingetaluvus.   
Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi.   
Palk: 643,26 eurot kuus    
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel   
Kontaktisiku nimi: Rain Ruusa, tel 524 0634   
Kontaktisiku eposti aadress: rain@karula.ee   
Tingimused ja lisainfo: Avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja lühike motivatsioonikiri palume esitada Karula Vallavalitsusele hiljemalt 16. jaanuaril 2015 kell 12.00 aadressil: Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, Valgamaa 68116 või e-posti aadressile:karula@karula.ee