MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõikas 6. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Aigu om“. Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a olõsi säälman iks ka elon tarvilidse asja. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl, parõmba tüü saava kittä lehekuu 6. pääväl.

Võrokeeline ütelüs „aigu om“ näütäs vällä võrokõisilõ esiumast elo- ja aotundmist: piä ei olõma kõikaig kipõ, aigu tulõ võtta ja sõs jakkus tedä kõgõ jaos milles vajja. Võrokõisi arrvusaamisi aost ni ilma asjust või näüdädä nii käsitüüasju materjalen ku kirjun, a kimmähe ka luguden. Rutulidsen ja aopuudusen vaivlevale inemiisile võiva hengerahu tuvva käsitüüna tettü asja, millele om sisse pantu meistre hää soovi ja mille kaemine tege meele rõõmsas. Konkursitüü vällämärkmise man või olla api lühküst lugõmisest ao kotsilõ: https://wi.ee/wp-content/uploads/2020/02/AIGU-OM_voro_keelen.pdf

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tähtsä om märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt teedä MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

vai kodolehe pääl: https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/kasituukonkurss/

Minevaasta olnu konkursi teemas oli savvusann, esitedi ligi 30 vahtsõt käsitüütoodet, minkast tosinajago om saanu mitmale poolõ müüki ja ostjit.

Konkursi läbiviimist avitas tukõ Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüüle and tukõ Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

 

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

 vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 


 

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

PRESSITEADE 06.02.2020 

VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖKONKURSS  „AIGU OM“

 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutab 6. veebruaril 2020 välja käsitöötoodete konkursi teemal „Aigu om“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis väljendavad Vana-Võromaa eripära ja pakuvad nii emotsionaalset kui praktilist väärtust siinset piirkonda külastavatele inimestele. Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutööd selguvad 6. mail.

Võrukeelne ütlus aigu om! väljendab võrokestele iseloomulikku elu- ja ajatunnetust: ei pea olema kogu aeg kiire – aega tuleb võtta ja siis jagub teda kõige olulise jaoks!

Võrokese isemoodi ajakulgemist ja sellest kantud mõtteviisi saab edasi anda käsitööesemete olemuses, materjalides, mustrikirjades ning kindlasti ka lugudes. Kiirustavate ja ajapuudusega kimpus olevate inimeste maailma võiksid hästi tasakaalustada käsitööna tehtud asjad, milles on meistri head soovid ja mis teeb meele rõõmsaks. Abi tooteideede märgotamisel võib olla lühikesest ajateemalisest lugemisest: https://wi.ee/wp-content/uploads/2020/02/AIGU-OM_eesti_keelen.pdf

Konkursile ootame töid, mida ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Oluline on läbi mõelda ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

ja Vana-Võromaa käsitöövõrgustku kodulehel: https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/kasitookonkurss/

Eelmisel aastal toimunud uue toote konkursi teemaks oli suitsusaun, konkursi tulemusena sündis ligi 30 erinevat uut toodet, millest kümmekond on jõudnud ka huviliste ostjateni.

Konkurssi aitab läbi viia Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

 

Täpsem info:

Vilve Oja

 vilve.oja@gmail.com

tel 5541999