Võro kiili/eesti keeles

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ pressiteedüs

15. radokuu 2023

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ hõigas 15. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Latsõlik ja lustilinõ“. Oodami seo aastak konkursile käsitüükaupu vai meelüssit latsilõ, nuurilõ ni täüsinemiisile – teema lask mõtõlda ni märki mitund muudu. Tetüs piäsi iks olõma köüdet Vana-Võromaaga. Konkursi lõpptärmin om mahlakuu 28. päiv, (28.04.2023), võidutüü hõikami vällä lehekuu 5. pääväl (5.05.2023).

Konkursi teema sai valitus kokko kõlama Eesti käsitüüliidu üle-eestilidse aastateemaga 2022-23, milles om „Pealekasv“. Omma jo latsõ ja noorõ neo perrätulõja, kinkast mi looda, et ka nimä nakkasõ uma elon hindama esi tegemise mõistmist ku ellojäämise kuntsi. Esi saat vällä märki ja tetä sändsit asju, midä kongi vabrigun ei tetä, miä ommaki erilidsõ ja ainukõrdsõ.

Ega aastak olõmi kutsnu ka nuuri umma näpotaido vällä näütämä ja seogi kõrd om õkva eräle avvuhind vällä panda noorõlõ vallalidsõ pää ja virga käegä luujalõ. Tüü või tetä ka mitmapääle.

Konkursile anda passis tüü, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tasos märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa. Nimmatulõ lisas um plaan näüdädä konkursitüüsid ka sügüsesel suurõl mardilaadul Talnan.

Täpsämbalt saat konkursi kotsile teedä MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kodolehelt: https://wi.ee/kasituukonkurss/ vai moloraamatu (FB) lehe päält: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Tinavaastanõ konkurss om kõrrast viies, varramba om Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kõrraldanu vahtside käsitüükaupu luumise konkursse teemadega Savvusann, Aigu om! ja Mõtsa poolõ ja Kirjun om väke.

Teedüsse man om konkursi meelütüspilt, mille tei kunstnik Margna Epp.

 

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja
Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ
vilve.oja@gmail.com
554 1999


 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ pressiteade

15.02.2023 

Käsitöökonkursile oodatakse lustilist loomingut

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 15. veebruaril välja käsitöötoodete konkursi teemal „Latsõlik ja lustilinõ“. Sel aastal ootame konkursile käsitöötooteid ja meeneid lastele ja noortele, aga ka täiskasvanutele – teema on nõnda laiahaardeline, et vanus siin piire ei sea. Tehtu peaks siiski olema seotud Vana-Võromaa või siinse kultuuripärandiga. Konkursi lõpupäev on 28. aprill, võidutöödest anname teada 5. mail.

Konkursi teemavalik on seotud üle-eestilise käsitööliidu aastateemaga 2022/23 „Pealekasv“. On ju lapsed ja noored need, kellest loodame, et ka nemad hindavad elus nii isetegemise oskust kui ka ellujäämise kunsti. Mõtlemisjulgus ja käsitööoskus lubavad valmistada erilisi ja ainulaadseid asju, mida vabrikutes ei tehta.

Igal aastal oleme kutsunud ka noori oma näpuosavust näitama ning sellelgi korral paneme välja eriauhinna vallalidsõ pää ni virga käega noorele loojale. Konkursitöö võib valmis teha ka mitmekesi.

Konkursile sobib töö, mis pole osalenud teistel konkurssidel, mida ei ole varem avaldatud või juba müügiks toodetud. Soovitame mõelda ka eseme pakendile, sest konkursil tunnustatud toodete müügiks avaneb võimalus Vana-Võromaa e-poes Uma Puut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa. Lisaks sellele on konkursitöid kavas esitleda käsitööaasta tippsündmusel – sügisesel mardilaadal Tallinnas.

Täpsemalt saab end konkursi kodukorra ja lisamaterjalidega kurssi viia MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kodulehel: https://wi.ee/kasitookonkurss/ või Facebooki-lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft.

Tänavune konkurss on järjekorras viies, varem on Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ korraldanud tootekonkursi teemal „Savvusann“, „Aigu om!“, „Mõtsa poolõ“ ja „Kirjun om väke“.

Pressiteatele on lisatud konkursi tunnuspilt, pildi autor on Epp Margna.

 

Täpsem info:

Vilve Oja
Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ
vilve.oja@gmail.com
554 1999