Valga Vallavalitsus koostöös MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuriga on koostamas Valga valla korterelamute uuringut, mille eesmärk on saada ülevaade Valga valla kortermajanduse olukorrast. Kogutud andmeid ja analüüsi kasutatakse valla üldplaneeringu koostamisel. Selle alusel lepitakse kokku ja töötatakse välja asustuse, maakasutuse ja ehitustingimused.

Uuringu valimisse on võetud Valga linna, Tsirguliina, Laatre ja Õru aleviku ning Kaagjärve ja Lüllemäe külakeskuste korterelamud.

Küsimustiku palume täita korterelamu esindajal, korteriühistu esindajal või korteriühistu juhatusel. Küsimustiku palume esitada Valga Vallavalitsusele hiljemalt 16.02.2020.

Küsimustikke võetakse vastu järgmistes kohtades:

  • Valga Vallavalitsuse kantselei
  • Valga, Tsirguliina, Laatre, Õru, Kaagjärve ja Lüllemäe raamatukogu
  • e-posti aadress valga@valga.ee
  • postiaadress Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa
  • Valga Vallavalitsuse poolne kontaktisik on planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla (e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234)

Uuringu koostamist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Rahandusministeeriumi näidisprojekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute lammutamine” tegevuste läbiviimise vahenditest.

Elektroonilise küsimustiku leiab aadressilt: https://arcg.is/1ryfju

Küsimustiku saab alla laadida Valga valla kodulehelt: https://bit.ly/2RBh5CE

 

Allikas: valga.ee