Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Valga vallas.

Täpsemalt on taotlus suunatud:

  • Valga linnas elavate lasterikaste perede 7. – 19. aastaste noortele, kui leibkonnas kasvab 4 või rohkem kuni 19. aastast noort
  • väljaspool Valga linna elavad noored vanuses  7. – 19. aastat, kes osalevad huvikoolis või võtavad osa huvitegevusest, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja  juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Tõendiks võib olla ka huvikooli või huviringi kinnitus noore osalemise kohta.

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/haridusvaldkond

Taotlused tuleb edastada e-keskkonnas või saata e-postile valga@valga.ee

 

Küsimused saab esitada spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtrale: 5301 1787 ; tonu.vahtra@valga.ee

 

Allikas: www.valga.ee