16.-17. oktoober viiakse Lüllemäe ja Kaagjärve külakeskustes ning Õru alevikus läbi Valga valla korterelamute jätkusuutlikkuse uuringu välitöid. Uuringut viib Valga vallavalitsuse tellimusel läbi MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Töö eesmärk on saada ülevaade Valga valla kortermajanduse olukorrast. Kogutud andmeid ja analüüsi kasutatakse valla üldplaneeringu koostamisel. Selle alusel lepitakse kokku ja töötatakse välja asustuse, maakasutuse ja ehitustingimused.

Läbiviidud tegevuste tulemusena valmib Valga vallale strateegiline arengudokument, mis aitab kohalikul omavalitsusel kohandada Valga linnaruumi ja teisi suuremaid asustusalasid praegusele rahvaarvule vastavaks, eelkõige optimeeride eluruumide arvu ja parandades nende kvaliteeti. Vaatluse alla võetakse lisaks Valga linna korterelamutele ka Tsirguliina, Laatre ja Õru aleviku ning Kaagjärve ja Lüllemäe külakeskuste korterelamud.

Uuringu välitöödega alustatakse 16. oktoobril Lüllemäe ja Kaagjärve külakeskuses ning 17. oktoobril Õru alevikus. Uuringu meeskond koostab igale korterelamule välisvaatluse seisukorra kirjeldamiseks ja hindamiseks. Samuti võetakse ühendust korteriühistute või korterelamute esindajatega, et läbi viia küsitlus.

Tööde läbiviimise eest vastutab Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ poolt Neeme Kärbo (kontakt 507 8835, neeme.karbo@trea.ee) ja Valga Vallavalitsuse poolt Lenna Hingla (kontakt5860 1234, lenna.hingla@valga.ee).

Uuringu koostamist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja vabariigi valitsuse poolt 30.05.2019 toetatud näidisprojekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute lammutamine” tegevuste läbiviimise vahenditest.

 

Allikasvalga.ee