Lüllemäe Põhikoolis ja lasteaias käivate laste lapsevanemad ja õpetajad asutasid Lüllemäe Põhikooli toetava organisatsiooni MTÜ Karula Koolikogukond ja plaanivad anda endast parima, et 9-klassilist haridust oleks Lüllemäel võimalik omandada ka edaspidi, samuti soovitakse toetada Lüllemäe ja Kaagjärve lasteaedade tegevust. “Kooli olemasolu on küla püsimise olulisim eeltingimus. Ilma kvaliteetse ja lähedase koolita jäävad külad peagi tühjaks ka lastest ning noortest ettevõtlikest lapsevanematest. Kui koolikogukond on tugev ja toetav, siis saab kool areneda ja püsida. Ja vastupidi: kui püsib ja areneb kohalik kool, siis kasvab ja areneb ka kogukond maapiirkondades,” nii põhjendas organisatsiooni loomist Mats Meriste, kelle eestvedamisel MTÜ loodud sai. Üheks ajendiks tegutseda just nüüd on lähenev haldusreform. Kiiresti muutuvas maailmas on kohalikul koolil järjest suurem roll kanda kogukonna keskusena ja maaelu jätkusuutlikuse edendajana. Samal ajal on võimu kaugenedes kohalikul kogukonnal üha suurem roll ja vastutus oma kooli ja keskuse säilimise osas. “Vallavalitsused võivad kolida peagi kaugele suurematesse keskustesse, kool võib valitseja jaoks taanduda vaid statistiliseks punktiks kaardil ja emotsioonituks lahtriks eelarvetabelis. Lapsevanemate, laste ja õpetajate jaoks on ja jääb kool millekski enamaks: see on õpirõõm ja vaimsus, väikese kooli lähedus ning inimsuhted,” nentis Mats Meriste. Juhatuse esimeheks valitud Tiia Trolla tõdes, et selle nimel, et näha oma laste silmis hommikul kooli minnes ootust ja põnevust on ta valmis panustama 100% oma vabast ajast. “Tööpõld on lai. Kuid alustuseks võiks teha kooli heaks midagi silmaga nähtavat ja ära pügada kooli ümbritsevad õunapuud. Järgmisteks suurteks väljakutseteks on suurendada MTÜ liikmete hulka ja koolikogukonda liitvaid koolitusi või üritusi korraldada,” ütles Tiia Trolla. Tegemist on avatud organisatsiooniga, mille juhatuse- ja üldkoosolekutele on üldjuhul oodatud kõik huvilised (ka mitte liikmed). Asutamiskoosolekul osales 23 lapsevanemat ja õpetajat. Ühiselt määratleti koolikogukonnana koolis ja lasteaias (nii Lüllemäel kui Kaagjärvel) käivate laste vanemad ning kooli personal, neil on õigus astuda MTÜ liikmeks. Leiti, et nad on kõige püsivam ja motiveeritum huvigrupp kooli juures. Need on inimesed, kes ise või kelle lapsed igapäevaselt puutuvad kokku kooliga või kelle lapsed edaspidi selles koolis käima hakkavad.   Lisainfo: Tiia Trolla – 5330 1235 või tiia.trolla@gmail.com Mats Meriste – 534 17460 või mats.meriste@gmail.com