Mõniste Vallavalitsus korraldab lihthanke, mille eesmärgiks on leida kõige madalama tunnihinnaga lumetõrjeteenuse osutaja Mõniste valla kohalikel ja avalikku kasutusse määratud erateedel kolmes erinevas piirkonnas 2015/2016 talveperioodil.   Objekti piirkondade asukoht: I piirkonna lumetõrje teenuse osutajal lasub kohustus puhastada lumest valla kohalikud ja avalikku kasutusse määratud erateed, ning vajalikud parkimiskohad järgmistes külades: Saru, Sakurgi, Koemetsa, Singa, Hürova, Kallaste. II piirkonna lumetõrje teenuse osutajal lasub kohustus puhastada lumest valla kohalikud ja avalikku kasutusse määratud erateed, valla hallatavate asutuste territooriumid ning vajalikud parkimiskohad järgmistes külades: Mõniste, Hüti, Tundu, Parmupalu, Vastse-Roosa. III piirkonna lumetõrje teenuse osutajal lasub kohustus puhastada lumest valla kohalikud ja avalikku kasutusse määratud erateed, valla hallatavate asutuste territooriumid ning vajalikud parkimiskohad järgmistes külades: Karisöödi, Kuutsi, Peebu, Tiitsa, Tursa, Villike. Hanketeade on riigihangete registris viitenr 168464 all.   Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 5. novembril 2015 kell 13.00.