Üts hää paik!

Vabaühendused

Hea piirkonna ettevõtja, vabaühenduse liige, aktiivne inimene!

Kui Sa ei leia oma ettevõtte/vabaühenduse andmeid meie kodulehelt ning soovikisd, et nad oleksid siin, siis palun ava kodulehe ankeedi link, täida see ära ning edasta see aadressil rasmus.onkel@gmail.com. Hää oleks, kui sa saadaksid ka täidetud ankeediga kaasa pildifaili, millega saame Sinu ettevõtte/vabaühenduse andmeid illustreerida.

Ankeedid:

Lüllemäe Põhikool

Lüllemäe Põhikool asutati ja koolihoone valmis 1964. Kooliharidust pakutakse Karula piirkonnas alates 1687. Lüllemäe Põhikoolis õpib 2016–2017 õ-a 59 last ja 3 lasteaiarühmas (Kaagjärvel ja Lüllemäel) on kokku 37 last. Lüllemäe Põhikool on väike ja tegus maakool, mis pakub koolipäeva jooksul õppetööle lisaks mitmekesiseid tegevusi läbi ekskursioonide ja õppekäikude. Meie koolis on võimalik omandada hea… Read More

Hargla Kooli lasteaed

Taheva vallas tegutseb üks munitsipaalkool – Hargla Kool. Hargla Kool on oma liigilt lasteaed-põhikool. Alates 1.septembrist 2006 lõpetasid tegevuse Hargla Põhikool ja Koikküla Lasteaed-Algkool. Nende baasil moodustati Hargla Kool. Hargla Kool tegutseb kahes majas: kool on Harglas endises Hargla Põhikooli hoones ja lasteaed on Koikkülas endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones. 2007. aastal rekonstrueeriti poiste puutöökoda, ruumid… Read More

Mõniste Kool

Kooliharidust on Mõnistes antud juba 1739. aastast. Meie põhiväärtusteks on traditsioonid, lapsekesksus, turvalisus, looduslähedus ja koostöö. Meie missiooniks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi arendav kool, kus on hea õppida ja töötada. Visiooniks on olla parim kool piirkonnas. Praegune Mõniste Kool asub Kuutsi külas kahes omavahel ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898.a.  Koolimaja uus… Read More

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

Karula Vabathatlik Tuletõrjeselts on aktiivselt tegutsev kogukondlik ühendus, mis on ellu kutsutud paikkonna turvalisuse tõstmiseks. Teostatakse tuletõrje- ja päästetöid. Viiakse läbi tuleohutuse koolitusi lastele ning täiskasvanutele. Tegeletakse tuletõrjespordiga ning omavalitsuse külade külaelu edendamisega. Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts on aktiivne külaelu edendaja – alates 2007.aastast on korraldatud külapäevi, ning küla korrastamise heakorrapäevi, peetud koos vastla- ning suvepäevi…. Read More

Karula valla Avatud Noortekeskus

Karula ANK loodi 05.03.2008. aastal. Eesmärgiks on edendada külaelu, parendada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ning sisustada noorte vaba aega. Karula ANK tegutseb kahes külas: Kaagjärves ja Lüllemäel.

  • Lüllemäe küla, Karula vald, Valgamaa, Kaagjärve küla, Karula vald, Valgamaa, Estonia
  • 5802 2614
  • carmen.tsvetkov@gmail.com

Taheva Avatud Noortekeskus

Taheva Valla Avatud Noortekeskus on Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksus. Sihtgruppiks on Taheva valla noored vanuses 7-26 eluaastat.

ANK-i põhiülesanded: erinevate noorsooteenuste (nt info ja nõustamiste pakkumine), huvitegevuse võimaldamine.

MTÜ Liivimaa Lihaveis

MTÜ Liivimaa Lihaveis loodi Eesti suuremate anguse ja herefordi tõugu lihaveisekasvatajate poolt eesmärgiga propageerida ja turustada rohusöötadel kasvatatud veiste liha. Liikmete karjad asuvad ajaloolistel Liivimaa aladel ja on mahetunnustusega ning alluvad kvaliteedikavale rohumaaveise liha tootmine – loomadele ei söödeta tavapõllumajandusest pärit söödalisandeid ega teravilja. Meie eesmärgiks on pakkuda tarbijale kindla kvaliteediga puhast toorainet, meile oluline on… Read More

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts

Teeme muinsuskaitsealast selgitustööd, aitame kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogume ja säilitame rahvapärimusi ning mälestusi, anname välja ajalooteemalisi trükiseid. Korraldame kokkutulekuid, muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.

MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu

Põhitegevuseks on looduses liikumise pakkumine eelkõige Karulakandi noortele. Aga ka vanadele. Selleks on valminud erineva suunitluse ja raskusega orienteerumise püsirada ning käivitunud aastaringne looduses liikumise mäng Juku-Peedu orienteerumisTRIMM

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Sordikeskus

MTÜ Karula Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse loomise eesmärk on pakkuda paremaid aktiivse vabaaja veetmisvõimalusi. Meil on head võimalused erinevate laagrite läbiviimiseks.
Lumisel ajal pakume peredele tõstukiga suusa- ja kelgumäge. Meie suusarajad on huvitava profiili ja erineva raskusastmega.