Käesoleval aastal lõpetati projekt “Lüllemäe Põhikooli õppehoone katuse rekonstrueerimine ja lagede soojustamine”, mille käigus vahetati välja õppehoone vana katusekate ja soojustati laed. Projekti elluviimist toetas EAS regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.