Lüllemäe Põhikool võtab alates 24. augustist 2015 tööle järgnevad õpetajad:

  • Eesti keel ja kirjandus (1,0)
  • Inglise keel (1,0) (asendusõpetaja)
  • Klassiõpetaja (0,9) soovitavalt kunstiõpetaja lisaerialaga (asendusõpetaja)
  • Eripedagoog/logopeed (1,0)

Osalemiseks esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 19. juuniks 2015. a. Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe küla, 68116 Karula vald, Valgamaa või e-kirjaga aadressil kool@karula.edu.ee. Täpsem info: 5354 2235 või kool@karula.edu.ee