Infokirjaoskus on kaasaegses ühiskonnas üks põhioskusi, mis aitab igapäevase eluga paremini toime tulla. Lüllemäe Põhikooli ja Lüllemäe raamatukogu koostöös on märtsikuus toimunud infootsingutunnid 4. kuni 7. klassile. Aprillis on ees ootamas tunnid 8. ja 9. klassile.

4. ja 5. klassis alustati kõige lihtsamast ja võib öelda, et ka neile kõige olulisemast – elektronkataloogi Riksweb tutvustamisest. Üheskoos raamatukogu juhatajaga täideti töölehte ning prooviti läbi erinevaid otsinguvõimalusi – otsing pealkirja, autori ja märksõna järgi. Õpiti otsima erinevaid raamatuid Valgamaa raamatukogudest ja ka ainult Lüllemäe raamatukogust. Elektronkataloogi abil saab õpilane kooliprogrammis vajaliku või lihtsalt huvipakkuva raamatu ise üles leida ja teab, millisest raamatukogust seda raamatut võiks küsida.

4. ja 5. klass õpetaja Tarje Roosiku ja Lüllemäe raamatukogu juhataja Triinu Rätsepa juhendamisel infootsingutunnis 23.03.2018
6. ja 7. klass tutvusid lisaks Rikswebile veel ka Eesti Artiklite Andmebaasiga ISE ning DIGARi Eesti artiklitega. Otsinguteemad olid ärilises kontekstis. Prooviti teha nii liht- kui liitotsinguid.

Lisaks selgitati noortele veebientsüklopeedia Vikipeedia lähtekohti. Näitlike artiklite põhjal õpiti hindama Vikipeedia artiklite sisu.

Üks noorte hulgas levinud peamisi infootsingu teostamise vahendeid on Google. Klassidele jagati ka nippe, kuidas Google abil tõhusamalt otsinguid läbi viia.

Lüllemäe raamatukogu tänab Lüllemäe Põhikooli ning õpetajaid koostöö eest. Loodetavasti saavad jätkuda sarnaseid infootsingutunnid ka järgmistel aastatel eesmärgiga,  et koos põhikooli lõputunnistusega on noored kaasa saanud ka tugeva infokirjaoskuse.

 

Tekst: Triinu Rätsepp

Foto: Ave Siilak