Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord”. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 14.05.2015 kella 10:30ni. Mõniste vallas müüakse kolm maatükki: 1) Võru maakond Mõniste vald Mõniste küla Heina kinnisasi 49301:001:0033; 1,34 ha 2) Võru maakond Mõniste vald Tiitsa küla Karja kinnisasi 49301:001:0032; 4,85 ha 3) Võru maakond Mõniste vald Tiitsa küla Männi kinnisasi 49301:001:0029; 1,17 ha. Info ja enampakkumise tingimused on Maa-Ameti kodulehel