• eakate lauluansambel Mehkarid – juhendaja Alo Pihu
  • eakate tantsurühm – juhendaja Külli Mannas
  • naiskoor HARMÕN – juhendaja Külli Mannas
  • näitering – juhendaja Ene Müürsepp
  • segarahvatantsurühm – juhendaja Kalle Nurk

Oled oodatud liituma!

Lisainfo aadressilt rahvamaja@moniste.ee või tel. 5332 7560