Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vald on algatanud läbirääkimised ning teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks. Mõniste valla haldusterritooriumil korraldati 11.detsembril ja 12.detsembril 2016 haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Mõniste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlus. Samal ajal toimus küsitlus ka teistes ühinemisläbirääkimisi pidavates omavalitsustes. Küsitlusel said Mõniste valla elanikud avaldada arvamust, kas nad on nõus või ei ole nõus haldusreformi käigus Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisega (ühinemise tulemusena moodustub Haanjamaa vald). 12. detsembri 2016 a seisuga oli Mõniste valla hääleõiguslike elanike nimekirjas 749 hääletama õigustatud isikut. Küsitlusel osales 34 inimest. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemist pooldas 22 inimest ja ühinemise vastu oli 11. Üks sedel oli kehtetu.