Vallavalitsus moodustas hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni järgmises koosseisus:

  • Katrin Roop – komisjoni esimees,
  • Tõnu Lindeberg – komisjoni liige,
  • Maiu Toom – komisjoni liige,
  • Sirje Koemets – komisjoni liige,
  • Liisi Kurvits– komisjoni liige.

Mõniste vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik. Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus määrati järgnevalt:

  • prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
  • prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
  • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
  • prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Mõniste Vallavalitsuses on majandusspetsialist Liisi Kurvits tel. 786 4725 e-post liisi.kurvits@moniste.ee