Mõniste valla kodulehel on avalikustatud Mõniste valla terviseprofiil, mille leiad SIIT Terviseprofiil on uuendatud 2015. aasta novembris.  Terviseprofiili koostamist rahastati ESF programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012.“ Mõniste valla terviseprofiil on koostatud Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud juhendi alusel. Andmeallikatena kasutati erinevaid andmebaase ja Võru maakonna ning Mõniste valla käsutuses olevaid andmeid. Terviseprofiili koostamisse olid kaasatud koostööpartnerina Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut ja Võru Maavalitsus. Terviseprofiil on dokument, kuhu on kokku koondatud Mõniste valla erinevate tervisemõjurite, elanikkonna tervise ja tervisekäitumise näitajad. Terviseprofiil annab hinnangu kogukonna ja elukeskkonna terviseseisundile.