Mõniste Vallavalitsus võtttis hooldustöötajana tööle Regina Saare. Tema töö sisuks on koduteenuse osutamine Mõniste valla eakatele ja puuetega inimestele. Koduteenuse osutamist saavad taotleda pensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad kodus kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.     Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut vastavalt vajadusele järgmistes toimingutes:

 • toidu- ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine,
 • maksete tasumise korraldamine,
 • iganädalane eluruumi koristus sotsiaalselt põhjendatud normelamispinna ulatuses,
 • pesu pesemise korraldamine,
 • pesemisvõimaluste korraldamine,
 • puude tuppa toomine,
 • vee tuppa toomine,
 • abi asjaajamisel,
 • arsti koju kutsumine,
 • eriarsti külastamise korraldamine,
 • ravimite ja abivahendite koju toomine.

  Koduteenus on tasuline teenus – tunnitasu on 3 eurot ja transpordi kilomeetri hind 0,20 eurot. Koduteenuseid saavad tasuta taotleda pensioniealised või puudega inimesed, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole teenuse eest maksmiseks piisavad (taotleja sissetulek jääb alla vabariigi valitsuse kehtestatud kahekordse toimetulekupiiri). Koduteenust ei osutata alkoholi- ja narkoprobleemidega inimestele, psüühilist erihooldust vajavatele inimestele, nakkushaigusi põdevatele inimestele ja voodihaigetele, kes vajavad igapäevast hooldust.