MTÜ Harglõ Tarõ eesmärgid on Hargla piirkonnas ja selle naabruskonnas arendada käsitöö, huvitegevuste, vaba aega, kultuuri ja turismi edendavaid võimalusi, toetada kohalikku ettevõtlust ning aktiviseerida kogukonda läbi erinevate kogukondlike algatuste ja koostööprojektide, mis panustavad piirkonna arengusse.

Peamisteks tegevusvaldkondadeks on käsitöö, turismi edendamine, kogukondlikud tegevused ja huviringid

Kontakt:

  • Piret Puhalainen

    Triinu-Liis Elissaar

  • +372 5780 1509

  • Asu, Hargla küla, Valga vald, Valgamaa, Eesti

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused