MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad. Stipendiumifondi suurus 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 25. september. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust. Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „Fondi 7000 annetaja järjepidev igakuine annetus on loonud vundamendi vanemlikku hoolt vajavate noorte stipendiumiprogrammile haridustee alustamiseks või jätkamiseks. Seetõttu on just püsiannetus väga olulise kaaluga, kuna laps vajab märkamist ja toetust igakuiselt. 2015. aasta kevadel andis heategevusfond välja 70 õppestipendiumit. Hea haridus toetab noort tulevikuotsuste tegemisel ja annab tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused.” Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad, kes on emaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium     Lisainfo: Merike Villard Projektijuht MTÜ SEB Heategevusfond + 372 665 5615 +372 506 0953 merike.villard@heategevusfond.ee stipendium@heategevusfond.ee www.heategevusfond.ee