SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.   Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul on kuue aastaga fondile esitatutud üle 1200 õppestipendiumi taotluse. „Meie stipendium, läbi mille me toetame vanemlikku hoolt vajavate noorte haridustee alustamist või jätkamist, annab tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused. Meie stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et lisaks rahalisele toele annab igakuine regulaarne toetuse neile juurde nii motivatsiooni kui ka usku ennesesse.” Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Taotlusi saab esitada kuni 1. veebruarini. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust. Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: www.heategevusfond.ee/oppestipendium   Lisainfo: Merike Villard, Projektijuht MTÜ SEB Heategevusfond + 372 665 5615 +372 506 0953 merike.villard@heategevusfond.ee stipendium@heategevusfond.ee www.heategevusfond.ee www.facebook.com/heategevusfond