Selleks, et head Mõniste Kooli sõbrad 🙂 , saaksite oma aega paremini planeerida jagame infot oluliste kuupäevadega. Loetelu ei ole lõplik. Näiteks ekskursioonide ajad pole veel paigas. Aga lisame siis jooksvalt juurde.

8. aprillil toimub KEAT raames õpilastele esmaabikoolitus. Ajad on planeeritud järgmiselt:
* 3. tund – I klass ja lasteaed
* 4., 5., 6. tund – V, VI, VII klass

​12. aprillil kell 9.00 toimub 8. klassi loovtööde kaitsmine. Kaitsmine toimub loodusainete klassis. Kaitsmine on avalik. Seega kõik huvilised on oodatud kuulama. Kaitsmisest võtavad osa ka 7., 8. ja 9. klasside õpilased.

18. aprillil osaletakse Puigal näitemängupäeval.

19. aprill on vaba päev, sest on Suur reede.

22- 28. aprillil on kevadvaheaeg

​2. – 3. mail on 7.- 8. klassi ja neli 9. klassi õpilast reisil Palangale.

3. mail osaletakse kl 12.00 J. Jaigi jutuvestmispäeval Sännas

8. mail võetakse osa maakondlikest murdmaajooksude võistlustest

16. mail võetakse osa maakondlikest teatejooksude võistlustest

20. mail toimub Muusikapesa kevadkontsert.

21. mail võetakse osa maakondlikest kergejõustikuvõistlustest

24. mail on tutipidu

24. mail on LASTEAIA LÕPUPIDU

27. mail toimub lasteaialaste ja I – IV klasside õpilastele KIK toetusel õppekäik Nopri tallu, Vastseliina linnusesse

28. mail on koolisisene peotantsuvõistlus.

29. mai sõidavad viis Muusikapesa õpilast, kes kuuluvad Wana Wõromaa Wunkorkestri koosseisu USA-sse esinema. Tagasi ollakse 12. juunil.

1. juunil võetakse osa Rõuge valla laulu- ja tantsupeost Missos

3. juunil on põhikooli lõpueksam eesti keeles

10. juunil on põhikooli lõpueksam matemaatikas

11. juunil lõpetatakse kooliaasta

12. juunil algab koolivaheaeg

13. juunil on põhikooli valikeksam (sel aastal inglise keel, ühiskonnaõpetus, bioloogia)

15. juunil kl 15.00 on LÕPUPIDU