Valga vallavalitsuse tellimusel on koostatud Valga valla kohalike teede teehoiukava aastateks 2021-2025. Töö eesmärgiks on anda ülevaade kohalike teede nimekirjas olevate teede ja tänavate seisukorra kohta ning pakkuda välja visioon vajalikest töödest järgneval viiel aastal.

Teehoiukava on tutvumiseks välja pandud valla kodulehele: https://www.valga.ee/teehoid. Vallaelanikel on võimalus tutvuda dokumentatsiooniga ja esitada teehoiukava kohta oma ettepanekuid kuni 26. maini k.a.


Lisainfo:

Toomas Klein
teede-ja liiklusspetsialist
502 1670; toomas.klein@valga.ee

 

Allikas: www.valga.ee