Valga vallas on 2022. a kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 50 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel vähemalt kahe kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab ettepanekuid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000−25 000 eurot, mis peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanek viiakse ellu hiljemalt 2023. a jooksul.

Palun vaadake ettepanekute esitamise kohta lähemalt kodulehelt: https://www.valga.ee/en/kaasav-eelarve-2022

Saadke julgesti oma ettepanek teele!

 

Lisainfo:

Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist:  

marika.muru@valga.ee; tel: +372 5304 9805

 

Allikas: www.valga.ee